Poniższe wymagania dokumentacyjne dotyczą osób wszczynających postępowania awansowe od dnia 1. października 2019 r.

Postępowania doktorskie
Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się
Załącznik nr 2 – Wzór zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji
Załącznik nr 3 – Wzór wniosku o wyznaczenie promotora
Załącznik nr 4 – Oświadczenie kandydata na promotora
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o współautorstwie
Załącznik nr 6 – Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
Załącznik nr 7 - Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego

 


Postępowania habilitacyjne

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o współautorstwie

 


Postępowania profesorskie
Zgodnie ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) podmiotem odpowiedzialnym za postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora w całości jest Rada Doskonałości Naukowej. Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora jest wszczynane wyłącznie na wniosek kandydata. Wniosek ten składa się bezpośrednio do Rady Doskonałości Naukowej.

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.