Przepisy powszechnie obowiązujące

 

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818)

 

 

Przepisy obowiązujące w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od 1 marca 2021 r.

 

Uchwała Senatu z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu:
 
 
 
 
Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
Regulamin określa zasady przeprowadzania przewodów doktorskich wszczętych przez rady wydziałów do do dnia 30. kwietnia 2019 r.
 
 

 
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 
Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dla osób przygotowujących rozprawę w ramach Szkoły Doktorskiej, jak również w trybie eksternistycznym (w tym osób zatrudnionych w uczelni). Dotyczy postępowań wszczętych od 1 października 2019 r.
 
 
 

 

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dotyczy postępowań wszczętych od 1 października 2019 r.

Uchwała Senatu

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 9/2023 Rektora z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie wynagrodzeń w postępowaniu doktorskim oraz w postępowaniu habilitacyjnym - BIP ASP Kraków

Zarządzenie nr 8/2023 Rektora z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o odpłatne przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Zarządzenie nr 77/2022 Rektora z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Zarządzenie nr 53/2022 Rektora z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zasad finansowania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora realizowanych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie lub przy jej udziale

Zarządzenie nr 79/2018 Rektora z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za wydanie niektórych dokumentów potwierdzających przebieg studiów

 

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.