Przepisy powszechnie obowiązujące

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 06.03.2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. z 2019 r. poz. 496)

 

Przepisy obowiązujące w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Uchwała Senatu 7/2020 w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dla osób przygotowujących rozprawę w ramach Szkoły Doktorskiej, jak również w trybie eksternistycznym (w tym osób zatrudnionych w uczelni). Dotyczy postępowań wszczętych od 1 października 2019 r.

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

 

Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dotyczy postępowań wszczętych od 1 października 2019 r.

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

 

Zarządzenie 83/2020 w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

https://bip.asp.krakow.pl/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/zarzadzenie-nr-83-rektora-akademii-sztuk-pieknych-im-jana-matejki-w-krakowie-w-sprawie-wzorow-dyplomow-doktorskich-i-habilitacyjnych-wydawanych-przez-akademie-sztuk-pieknych-im-jana-matejki-w-krakowie

 

Zarządzenie 73/2020 w sprawie zasad funkcjonowania Rady ds. Stopni w zakresie sztuki

https://bip.asp.krakow.pl/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/zarzadzenie-73-2020-w-sprawie-zasad-funkcjonowania-rady-ds-stopni-w-zakresie-sztuki

  

Zarządzenie 38/2020 w sprawie ustalenia zakresu i wysokości kosztów obsługi administracyjnej w postępowaniach o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego

https://bip.asp.krakow.pl/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/zarzadzenie-38-w-sprawie-ustalenia-zakresu-i-wysokosci-kosztow-obslugi-administracyjnej-postepowaniach-o-nadanie-stopnia-doktora-lub-doktora-habilitowanego

  

Zarządzenie nr 91/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie: wynagrodzeń w postępowaniu doktorskim oraz w postępowaniu habilitacyjnym

https://bip.asp.krakow.pl/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/zarzadzenie-91-w-sprawie-wynagrodzen-w-postepowaniu-doktorskim-oraz-w-postepowaniu-habilitacyjnym

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.