Przepisy powszechnie obowiązujące

 

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818)

 

 

Przepisy obowiązujące w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie od 1 marca 2021 r.

 

Uchwała Senatu z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu:
 
 
 
 
Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
Uchwała Senatu
 
Regulamin określa zasady przeprowadzania przewodów doktorskich wszczętych przez rady wydziałów do do dnia 30. kwietnia 2019 r.
 
 
 
 
 
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 
Uchwała Senatu
 

Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dla osób przygotowujących rozprawę w ramach Szkoły Doktorskiej, jak również w trybie eksternistycznym (w tym osób zatrudnionych w uczelni). Dotyczy postępowań wszczętych od 1 października 2019 r.

https://bip.asp.krakow.pl/images/senat/uchwaly-senatu2021/uchwala9/Regulamin_postpowa_doktorskich.pdf

 

 

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Uchwała Senatu

https://bip.asp.krakow.pl/akty-prawne/uchwaly-senatu/uchwala-nr-10-202-senatu-z-dnia-17-lutego-2021-roku-w-sprawie-regulaminu-przeprowadzania-postepowan-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego-w-akademii-sztuk-pieknych-im-jana-matejki-w-krakowie

Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dotyczy postępowań wszczętych od 1 października 2019 r.

https://bip.asp.krakow.pl/images/senat/uchwaly-senatu2021/uchwala10/Regulamin_postpowania_habilitacyjne.pdf

 

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie 83/2020 w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

https://bip.asp.krakow.pl/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/zarzadzenie-nr-83-rektora-akademii-sztuk-pieknych-im-jana-matejki-w-krakowie-w-sprawie-wzorow-dyplomow-doktorskich-i-habilitacyjnych-wydawanych-przez-akademie-sztuk-pieknych-im-jana-matejki-w-krakowie

Zarządzenie 120/2020 w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 83/2020 z 27 lipca 2020 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

https://bip.asp.krakow.pl/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/zarzadzenie-nr-120-2020-rektora-z-dnia-17-12-2020-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-rektora-nr-83-2020-z-27-lipca-2020-roku-w-sprawie-wzorow-dyplomow-doktorskich-i-habilitacyjnych-wydawanych-przez-akademie-sztuk-pieknych-im-jana-matejki-w-krakowie

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.