Przysłowiowa już „zaistniała sytuacja” nie ominęła Wydziału Intermediów. Poza oczywistymi negatywami, przyniosła nowe rozwiązania. Otworzyła przestrzenie do tej pory jedynie nieśmiało zarysowane. Postawiła przed nami na nowo fundamentalne pytania. Zdalne nauczanie i przymusowa izolacja ograniczyły relacje międzyludzkie do medialnego kontaktu, a pole pracy do najbliższego otoczenia. Przed artystami i artystkami pracującymi z nowymi technologiami, dla których dostęp do specjalistycznego sprzętu jest często podstawą pracy, stanęło trudne wyzwanie. Jednak ten przymusowy „powrót do źródeł” przyniósł niezwykle ciekawe rozwiązania i propozycje. Zaowocował pracami intymnymi, podejmującymi niejednokrotnie temat tożsamości, izolacji, snów i emocji. Wydział Intermediów skonstruowany jest wokół trzech zagadnień/katedr: Metod, Obszarów i Zjawisk Sztuki Intermediów.

Prace pokazywane na wystawie "on-line-no-limit" dostępne są ze strony: 
http://www.intermedia.asp.krakow.pl/wystawa/wystawa-koncoworoczna-on-line-no-limit-19-20

wi wystawa koncoworoczna zdjecie ilustracyjne 

Podróż przez labirynt wystawy końcoworocznej roku akademickiego 2019/2020 rozpoczynamy od dwóch pracowni składającej się na Katedrę Obszarów Sztuki Intermediów: ArchisferyAudiosfery. Prowadzona przez prof. ASP Grzegorza Bilińskiego Pracownia Archisfery bada zagadnienia związane z szeroko pojmowaną przestrzenią. Realizowane w jej ramach prace dotyczą działań w środowisku miejskim, podejmują kwestie przestrzeni publicznej oraz dotykają zagadnień człowieka w przestrzeni - ruchu, sposobu w jaki przestrzeń organizuje życie społeczne, jak wpływa na emocjonalność i doświadczenia zmysłowe. Utopie miejskie, obszary intymności i środowisko wirtualnej rzeczywistości to tematy, które łączą się w praktyce pracy pracowni i wyznaczają ciekawe relacje między z pozoru bardzo odległymi sferami życia i pojęć.

Pracownia Audiosfery prof. Marka Chołoniewskiego otwiera przed studentami i studentkami Akademii przestrzeń pracy z dźwiękiem. W ramach wystawy końcoworocznej, wkraczamy w wirtualną przestrzeń studia na 3 piętrze budynku Intermediów przy ul. Piłsudskiego 38 w Krakowie. Stworzony przez nas awatar pośredniczy w doświadczaniu prac realizowanych w ramach pracowni. Możemy zaznać kontaktu z bakteriami zasiedlającymi ludzkie jelita poprzez zsonifikowane zapisy ich aktywności życiowych oraz obejrzeć filmy w konwencji horroru zbudowane na bazie mikro i makro dźwięków.

Pracownie skupione wokół Metod Sztuki Intermediów prezentują bardzo zróżnicowane narzędzia warsztatowe i sposoby rozumienia pracy twórczej w ramach sztuki współczesnej. Pracownia Animacji prowadzona przez dr Marcina Pazerę kształci w zakresie zarówno cyfrowych jak i manualnych technik animacji. Na wystawie zobaczyć możemy animacje poklatkoweinterpolowe 2d i 3d. O wszechstronności tej pracowni najlepiej świadczą trzy realizowane w jej ramach dyplomy licencjackie: film deskorolkowy z elementami animacji manualnej, film łączący projekcje kamery 3d i animację poklatkową oraz trójwymiarowa przestrzeń w środowisku Unity.

Prof. ASP Bogdan Achimescu w ramach Pracowni Rysunku wprowadza umiejętności plastycznego kształtowania płaszczyzny i przestrzeni oraz notacji jako podstawowych narzędzi pracy w polu sztuk wizualnych. Rysunek staje się sposobem badania rzeczywistości i medium budującym relacje pomiędzy podmiotem i przedmiotem badania. Pracownia poszerza pojęcie rysunku o działania w przestrzeni, realizacje wielkoformatowe czy infografiki. 

W Pracowni Transmediów dr Mariusza Sołtysika możemy obserwować rozłożony na etapy, skomplikowany proces pracy polegający na przechodzeniu od tekstu przez obraz do bazy danych. Istotnym aspektem realizowanych w ramach tej pracowni działań jest ich struktura narracyjna i dramaturgiczna. Szczególnie interesujące efekty w sytuacji pandemicznej przyniosły zadania: „Zapis/Dziennik/Projekcja” oraz „Behawioralne: wideo sześcio-sekundowe”.

Dr hab. Maria Pyrlik prowadzi z kolei w ramach Katedry Metod Sztuki Intermedialnych Rejestrację i Przetwarzanie. Obok umiejętności warsztatowych związanych z plastycznością obrazu filmowego, pracą z ruchem kamery i ruchem wewnątrzkadrowym, studenci i studentki pracują z 4-kanałowym materiałem wideo. W ramach pracowni zrealizowany został niezwykle ciekawy zbiór prac pod wspólnym tytułem „Autoportret w czasie zarazy – found footage”. 

Katedra Zjawisk Sztuki Intermedialnej złożona jest z pracowni dedykowanych tradycji wybranych nurtów sztuki współczesnej i neoawangardowej. Pracownia Sztuki Pojęciowej i przedmiot Artykulacja Dzieła Sztuki prowadzone przez prof. Artura Tajbera prezentuje w ramach wystawy m.in. „Zeszyty” - zbiorowe publikacje współtworzone przez studentów, studentki i wykładowców, przywołujące tradycję poezji konkretnej, sztuki pojęciowej i szerzej konceptualnej, choćby w postaci legendarnej już wystawy „Xerox BookSetha Siegelauba. 

Pod kierownictwem dr Mariusza Fronta studenci i studentki uczęszczający do Pracowni Interakcji Medialnych realizują prace badające złożone relacje między człowiekiem a technologią. Interaktywność, wielomedialność, różnorodne sposoby i narzędzia percepcji rzeczywistości analogowej i medialnej są ich podstawowym polem badawczym. Realizowane w ramach tej pracowni działania wykorzystują tradycję pracy z przestrzenią, obiektem i sztuką instalacji. 

Pracownia Sztuki Performance pod opieką dr hab. Artura Grabowskiego proponuje w ramach wystawy serię prac pod wspólnym tytułem „Teraz mam stracha” stanowiących indywidualne rozwinięcia opowiadania Rolanda Topora pod tym samym tytułem. Temat lęku, ale też relacja między tekstem i obrazem, narzędzia pisania scenariuszy działań oraz praca z elementem przypadku, stanowiły podstawowe tematy pracy realizowanej w ramach pracowni. 

Galeria Dydaktyczna, której głównym obszarem zainteresowania jest historia wystawiennictwa oraz współczesne narzędzia prezentacji i percepcji sztuki, przygotowała w ramach swoich działań spotkanie z wykreowanym w ramach działań pracowni fikcyjnym artystą - Michałem Łukaszem. We współpracy z dr Romanem Dziadkiewiczem, studenci i studentki realizowali roczny projekt polegający na budowaniu tożsamości, doświadczenia i wizerunku debiutującego artysty.

Wystawę zamyka prezentacja Warsztatu Dyplomu prowadzonego przez dr hab. Edytę Mąsior. W ramach tego przedmiotu swoje prace, stanowiące zarówno elementy procesu dochodzenia do dyplomu jak również samodzielne realizacje, wykonywali tegoroczni dyplomanci studiów licencjackich oraz studenci międzynarodowi. Prezentowane w ramach wystawy prace łączą zainteresowanie aspektem interaktywności i wielomedialności z namysłem teoretycznym. Prezentacja jest bardzo ciekawym uzupełnieniem wystawy tegorocznych dyplomów, którą oglądać można było w ramach osobnej wystawy w siedzibie Wydziału Intermediów na Krzemionkach.

Magdalena Kownacka 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.