Zaznacz stronę

Fulbright

Ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazd do USA: Graduate Student Award 2023-24, Junior Research Award 2023-24.

Fulbright Graduate Student Award 2023-24 to program dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, zapewniający finansowanie pierwszego roku nauki w kwocie do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia.

Fulbright Junior Research Award 2023-24 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 27 maja.

Szczegółowe Informacje o tegorocznym naborze i planowanych webinarach

Stypendia Rządu Szwajcarskiego na rok akademicki 2022/2023

Studenci kierunków artystycznych i młodzi artyści urodzeni po 31 grudnia 1986 roku mogą ubiegać się o stypendia Rządu Szwajcarskiego na rok 2022/2023. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej State Secretariat for Education, Research and InnovationState Secretariat for Education, Research and Innovation.

Kandydaci zainteresowani ubieganiem się o w/w stypendium proszeni się o bezpośredni kontakt z pracownikiem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, p. Elizą Kujan (tel. 22 55 15 786, eliza.kujan@kulturaisport.gov.pl ) – wówczas otrzymają formularz stypendialny wraz z wytycznymi strony szwajcarskiej.

Wnioski należy składać w DEK, zgodnie z w/w wytycznymi, od 1 września do 16 listopada 2021 roku na adres (decyduje data wpływu dokumentów do Ministerstwa):

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

z dopiskiem: Stypendia Rządu Szwajcarskiego

Chorwacki rządowy konkurs stypendialny na rok akademicki 2021/2022

Konkurs stypendialny skierowany jest do studentów i pracowników naukowych.

Stypendia oferują możliwości studiowania lub prowadzenia badań w akredytowanej, publicznej szkole wyższej lub instytucji badawczej w Chorwacji. Przyznane mobilności powinny być realizowane w roku akademickim 2021/2022 (od 1 października 2021 do 30 września 2022 z wyłączeniem lipca i sierpnia).

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Edukacji Republiki Chorwacji oraz Agencji ds. Mobilności i Programów UE. Termin składania wniosków upływa z dniem 14 maja 2021 r.

CEEPUS

Koordynatorem programu CEEPUS jest dr hab. Bartłomiej Struzik, profesor ASP

bstruzik@asp.krakow.pl

Lista austriackich szkół wyższych do których można aplikować:
Academy of Fine Arts Vienna, Mozarteum University Salzburg, University of Applied Arts Vienna, University of Art and Design Linz, University of Music and Performing Arts Graz (KUG), University of Music and Performing ASrts Vienna,
FH Joanneum-University of Applied Sciences.
Ponadto, szkoły muzyczne w Austrii maja również wydziały pokrewne Wydziałowi Intermediów.


Studenci uczestniczący w programie CEEPUS mogą po powrocie z wymiany ubiegać się o zwrot kosztów podróży. Przysługuje najtańszy środek transportu, czyli pociąg lub autobus.

By otrzymać zwrot kosztów podróży uczestnicy wymiany CEEPUS Freemover powinni w terminie do 7 dni od zakończenia wyjazdu złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej:

1. Podanie z uwzględnieniem:

– dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia programu

– miejscowości, w których rozpoczęła się i zakończyła podróż

– łącznej kwoty za bilety podlegającej refundacji

– danych do przelewu w tym numeru konta, na które mają wpłynąć pieniądze:

  1. Imię i nazwisko beneficjenta
  2. Adres beneficjenta
  3. Nazwa banku
  4. Kod SWIFT/BIC
  5. Numer rachunku (IBAN)

2. Bilety

3. Podpisane dokumenty potwierdzające odbycie wymiany: mobility report oraz certificate of attendance lub transcript of records