Zaznacz stronę

Historia wydziału

Tradycje Wydziału Architektury Wnętrz sięgają połowy ubiegłego wieku. Za jego początek można uznać Wydział Przemysłu Artystycznego istniejący w ramach Instytutu Technicznego, wyodrębnionego z niego w roku 1914 jako Szkoła Sztuki Stosowanej. Wydział Architektury Wnętrz zaistniał z chwilą powstania Państwowej Szkoły Przemysłu Artystycznego w roku 1918 a następnie Instytutu Sztuk Plastycznych w 1937 roku. Jego geneza sięga również działających równolegle w tym czasie w Akademii Sztuk Pięknych: Studium Architektury (1913) oraz Wydziału Architektury (1924). Po II Wojnie Światowej, od roku 1946 Wydział Architektury Wnętrz funkcjonował w ramach Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, a po przekształceniu  w roku 1950 – w Akademii Sztuk Pięknych.

Od początków do współczesności

Uczelnia, pozostając wierna swojej bogatej, ponad 200-letniej tradycji, wychodzi naprzeciw wyzwaniom i potrzebom współczesności. Kształci na siedmiu wydziałach: Malarstwa, Rzeźby, Grafiki, Architektury Wnętrz, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Form Przemysłowych oraz Intermediów.

W Akademii studiuje około tysiąc studentek i studentów z Polski i zagranicy, na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych, a także w Szkole Doktorskiej. Krakowska ASP współpracuje z ponad stoma uczelniami zagranicznymi. Dzięki temu chociażby na kierunku architektura wnętrz można uzyskać podwójny dyplom.

Krakowska ASP realizuje swoje zadania dydaktyczne profesjonalnie i efektywnie, a przekazywana  studentom wiedza jest wysoce użyteczna. Dydaktycy Akademii kształcą umiejętności i kompetencje z zakresu sztuk pięknych. Ale też wyzwalają kreatywność, przedsiębiorczość i samodzielność w działaniu. Motywują studentów i wspierają ich w ciągłym rozwoju.

W Akademii studiuje około tysiąc studentek i studentów z Polski i zagranicy, na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych, a także w Szkole Doktorskiej. Krakowska ASP współpracuje z ponad stoma uczelniami zagranicznymi. Dzięki temu chociażby na kierunku architektura wnętrz można uzyskać podwójny dyplom.

Krakowska ASP realizuje swoje zadania dydaktyczne profesjonalnie i efektywnie, a przekazywana  studentom wiedza jest wysoce użyteczna. Dydaktycy Akademii kształcą umiejętności i kompetencje z zakresu sztuk pięknych. Ale też wyzwalają kreatywność, przedsiębiorczość i samodzielność w działaniu. Motywują studentów i wspierają ich w ciągłym rozwoju.

Misja i cele

Akademia stawia na wysoką jakość kształcenia, którą realizuje w oparciu o uniwersalne wartości artystyczne i społeczne. Korzysta przy tym z najnowszych osiągnięć w zakresie metod i technologii w sztuce, projektowaniu i konserwacji. Zgodnie ze swoją misją krakowska ASP jest uczelnią nowoczesną – miejscem rozwoju wybitnych talentów o liderskich kompetencjach.

Zadaniem Wydziału jest przygotowanie studentów do samodzielnej, twórczej pracy
projektowej, związanej z projektowaniem przestrzeni, zwłaszcza do projektowania
architektury wnętrz, mebli oraz ekspozycji. Program opiera się na rozwijaniu dwóch zasadniczych aspektów osobowości projektanta: emocjonalnego i racjonalnego. Oznacza to budowanie wrażliwości plastycznej i kreatywności oraz profesjonalnej sprawności i wiedzy. Wysoki poziom kształcenia na Wydziale Architektury Wnętrz oraz wszechstronne przygotowanie studentów w dyscyplinach specjalizacyjnych i ogólnoplastycznych sprawiają, że znajdują oni zatrudnienie w kraju i zagranicą jako projektanci w różnych dziedzinach, a także działają jako samodzielni twórcy.