Zaznacz stronę

Przedsiębiorcy

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zaprasza do współpracy przedsiębiorców, zainteresowanych rozwojem działalności gospodarczej w oparciu o innowacyjne i kreatywne rozwiązania.

Akademia oferuje możliwość skorzystania z bogatego doświadczenia oraz wiedzy swojej kadry dydaktycznej. Umożliwia także skorzystanie z potencjału studentów – ludzi młodych, pełnych odwagi twórczej, pasji i zapału.

Wykorzystując możliwości finansowania innowacyjnych projektów przy wykorzystaniu funduszy europejskich w latach 2014-2020 oferujemy przedsiębiorcom wsparcie w realizacji przedsięwzięć:

 • Bony na innowacje dla MŚP
 • Małopolski bon na innowacje
 • Wzór na konkurencję

Dzięki możliwości skorzystania z funduszy strukturalnych przedsiębiorcy uzyskają możliwość nawiązania i zacieśnienia współpracy z Akademią, której efektem może być wykonana dla przedsiębiorcy specjalistyczna usługa np. w obszarze wzornictwa przemysłowego.

Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych pomoże przedsiębiorcom wzmocnić przewagę konkurencyjną swojej firmy na rynku w oparciu o innowacje, uwzględniające najnowocześniejsze, światowe trendy.

Akademia Sztuk Pięknych – Twój partner w rozwoju biznesu.

Zapraszamy do współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie!

Kontakt: Biuro Pozyskiwania Funduszy

 

Samorządy

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  w Krakowie prowadzi i rozwija współpracę z samorządami województw, powiatów, miast i gmin. Obejmuje ona m.in:

 • wsparcie w opracowaniu systemowego planu zabezpieczenia i konserwacji zabytków kultury
 • fachową i merytoryczną pomoc w konserwacji wybranych obiektów zabytkowych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
 • prace konserwatorskie przy zabytkach prowadzone w ramach studenckich ćwiczeń terenowych
 • projektowanie wnętrz w budynkach użyteczności publicznej
 • udział i współpracę pedagogów i studentów krakowskiej ASP w spotkaniach, konferencjach i wernisażach promujących działalność artystyczną oraz dziedzictwo kulturowe
 • studenckie plenery malarsko-rzeźbiarskie i wystawy poplenerowe
 • warsztaty dla uzdolnionej młodzieży
 • praktyki studenckie w placówkach oświatowych prowadzonych przez samorządy
 • wystawy znanych artystów krakowskich w galeriach sztuki w terenie
 • promocję artystyczną w zakresie realizowanych przez samorządy projektów
 • pomoc w opracowywaniu materiałów promocyjnych i rozwojowych

Porozumienia zawierane między ASP w Krakowie a samorządami otwierają możliwości współpracy na wielu płaszczyznach w zakresie programu edukacyjnego Akademii, przyczyniają się do ożywienia i przybliżenia aspektów sztuki współczesnej w terenie i przynoszą obopólne korzyści partnerom porozumienia.

 Obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie współpracuje z województwem Dolny Śląsk, Gminą Zator, miastem Nowy Sącz i powiatem gorlickim.

ASP w Krakowie zaprasza samorządy do współpracy!