Zaznacz stronę

Prof. dr hab. sztuk plastycznych Andrzej Bednarczyk

Rektor Andrzej Bednarczyk uśmiecha się w galerii sztuki

Urodzony w Leśnej 13 sierpnia 1960 r. Studiował na Wydziale Grafiki a następnie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w latach 1981-86. Dyplom w dziedzinie malarstwa pod kierunkiem doc. Zbigniewa Grzybowskiego uzyskał w 1986 roku. Od początku kariery związany z macierzystą uczelnią; współzałożyciel Platformy Badań Artystycznych, członek zespołu redakcyjnego periodyku Zeszyty Malarstwa, członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie i Związku Literatów Polskich. Stypendysta Ministra Kultury oraz Pollock-Krasner Foundation w Nowym Jorku. Autor tekstów poetyckich i esejów o sztuce.

Od 1996 roku nieprzerwanie jest członkiem Senatu ASP. W latach 1996–1999 oraz 1999–2002 prodziekan Wydziału Malarstwa a następnie, w latach 2002–2005 dziekan Wydziału Malarstwa. Od 2005 do 2020 roku był kierownikiem Katedry Malarstwa na Wydziale Malarstwa. W latach 2014-2015 był członkiem Zespołu do Spraw Nagród przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2016-2020 był kierownikiem Środowiskowych Studiów Doktoranckich a w latach 2019-2020 Dyrektorem nowo powstałej Szkoły Doktorskiej ASP w Krakowie. W 2019 roku był członkiem zespołu konstytuanty, opracowującego założenia nowego statutu uczelni. Przez trzy kadencje był uczelnianym koordynatorem współpracy z École Professionnelle des Arts Contemporains w Saxon (Szwajcaria), w ramach której zorganizował wystawę studentów na Label Art Festival w Brig, koordynował udział studentów w trzech edycjach międzynarodowego konkursu Imaginary Landscapes oraz w pokonkursowych wystawach w Polsce, Szwajcarii i na Tajwanie. Przez wiele lat był członkiem zarządu, członkiem rady programowej, kuratorem oraz kilkukrotnie członkiem jury Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, nabywając u boku prof. Witolda Skulicza doświadczenia w zarządzaniu wielkim międzynarodowym przedsięwzięciem artystycznym.

Wystawy

Autor ponad pięćdziesięciu wystaw indywidualnych i uczestnik ponad dwustu wystaw zbiorowych w dwudziestu dziewięciu krajach. Prace w zbiorach m. in.:

 

  • The Library of Congress, Waszyngton
  • British Library, Londyn
  • Biblioteka Jagiellońska, Kraków
  • Narodni Galerie, Praga
  • SMTG, Kraków
  • Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
  • Muzeum Sztuki Książki, Łódź
  • Musashino Art University Museum & Library, Tokio
  • Oxygen – Biennial Foundation, Győr
  • Statna Galeria, Bańska Bystrzyca
  • Stanford University Libraries
  • The Polish Museum of America, Chicago
  • Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
  • Kulczyk Foundation Collection, Poznań
  • Kolekcja Fundacji Signum, Poznań
  • oraz w zbiorach prywatnych

Nagrody

Jego twórczość była honorowana m. in.:

  • Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki RP (1987)
  • nagrodą na Bielskiej Jesieni (1991)
  • wyróżnieniem na XII Międzynarodowym Biennale Drzeworytu, Bańska Bystrzyca, Słowacja (1992)
  • wyróżnieniem na XII Międzynarodowym Biennale Grafiki Ibizagrafic 92, Hiszpania (1992)
  • Nagrodą Regulaminową na Międzynarodowym Triennale Grafiki, Kraków (1994)
  • nagrodą za grafikę na Międzynarodowej Wystawie Grafiki Intergrafia 97, Katowice (1997)
  • III nagrodą na Inter-Kontakt-Grafik, Praga (1998)
  • Nagrodą ZPAP na Międzynarodowym Triennale Tkaniny, Łódź (2004)
  • Youth’s Choice Award, na GRAPHICALLY EXTENDED International Print Network 2012
  • Horst-JanssenMuseum, Oldenburg, Niemcy (2012)
  • Nagrodą Województwa Małopolskiego za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury ARS QUAERENDI (2017)
  • Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2019)