Zaznacz stronę

Informacje

Wnioski o stypendium rektora należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do właściwego dla studenta Dziekanatu Wydziału w terminie do dnia 15 października br.

Podkomisje Stypendialne opracowały kryteria przyznawania stypendium rektora z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów prowadzonego w ASP, które mogą być przyznane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku.

Stypendia otrzyma do 10% studentów kierunku spełniających ustalone warunki otrzymania tego świadczenia biorąc pod uwagę studentów wszystkich poziomów kształcenia i form studiów (jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone jako stacjonarne i niestacjonarne).

Kryteria wydziałowe stypendium rektora na rok akademicki 2023/2024