Zaznacz stronę

Po dokonaniu rejestracji online kandydat wnosi opłatę za egzamin wstępny. Opłatę należy wnosić na wygenerowane przez system indywidualne konto bankowe dostępne w profilu kandydata. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko kandydata, kierunek, poziom i formę studiów.

Decyzje w sprawie zwrotu, obniżenia wysokości lub zwolnienia kandydata z opłaty rekrutacyjnej podejmuje Rektor ASP na podstawie pisemnego wniosku kandydata.

Skany lub zdjęcia podpisanych wniosków w sprawie obniżenia wysokości lub zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej należy przesłać na adres e-mail rektor@asp.krakow.pl najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji online – do 19 czerwca 2023r.