Zaznacz stronę

Dr Anna Zaroda – Dąbrowska

  Zdjęcie portretowe rzeczniczki Anna Zaroda

  Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zapewnia ochronę praw i bezpieczeństwo wszystkim, którzy tworzą społeczność akademicką: studentom i studentkom, doktorantom i doktorantkom, pracownikom i pracownicom naukowym, dydaktycznym i administracyjnym.

  Tworzymy bezpieczne miejsce nauki i pracy wolne od dyskryminacji, w którym każda osoba może czuć się szanowana i może rozwijać w pełni swój potencjał. Różnorodność uważamy za jedną z najważniejszych wartości. Chcemy, by każdy czuł się jak u siebie i budujemy przynależność do wspólnoty akademickiej.

  W Akademii Sztuk Pięknych funkcjonują organy dbające o ochronę etyki akademickiej oraz środowiska gwarantującego bezpieczeństwo i niedyskryminację.

  Zewnętrzna i niezależna ekspertka specjalizująca się w tematyce różnorodności i włączenia (Diversity and Inclusion) oraz tworzenia kultury przynależności. Fundatorka i CEO Fundacji Diversity Hub, trenerka i konsultantka w tematach związanych z zarządzaniem różnorodnością. Od czerwca 2021 pełni funkcję Rzeczniczki ds. Etyki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

    Do zadań Rzeczniczki należą:

    • Wspieranie wspólnoty akademickiej w tworzeniu kultury różnorodności i włączenia, w tym w szczególności wsparcie wdrożenia procedur dotyczących etyki oraz przeciwdziałania mobbingowi i nieuzasadnionemu nierównemu traktowaniu;
    • Podejmowanie działań na rzecz etyki akademickiej, wyrównywania szans wszystkich członków i członkiń wspólnoty akademickiej;
    • Podejmowanie działań na rzecz eliminacji wszelkich form dyskryminacji oraz zachowań niepożądanych;
    • Rzecznictwo w sprawach dotyczących etyki, mobbingu i nieuzasadnionego nierównego traktowania;
    • Przyjmowanie skarg i przypadków naruszeń i kierowanie ich na właściwą ścieżkę;
    • Działania edukacyjne i prowadzenie spotkań informacyjnych i upowszechniających dotyczących promocji zachowania i wartości etycznych, równościowych i niedyskryminacji.