Zaznacz stronę

Informacje

Wnioski o stypendium socjalne należy złożyć osobiście lub przesyłać do właściwego dla studenta Dziekanatu Wydziału.

Terminy składania wniosków:
– od 1 października do 31 października br.

Student ma prawo do złożenia wniosku o stypendium socjalne po dniu 31 października tj. w trakcie trwania roku akademickiego. W takiej sytuacji stypendium jest przyznawane od miesiąca, w którym złożony został wniosek, na pozostały okres roku akademickiego (lub semestru, w przypadku gdy rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr).

Załączniki do pobrania