Zaznacz stronę

Różnorodność

Słowem kluczem i wizytówką Wydziału Grafiki jest różnorodność. Obok pełnego asortymentu tradycyjnych technik graficznych czy dyscypliny kreatywnego projektowania oferujemy możliwość działania na podstawie szerokiego spektrum fotografii, filmu animowanego, komiksu, wszelkich form rysunku i malarstwa.

 

W skład Wydziału Grafiki wchodzą katedry: Rysunku i Malarstwa, Grafiki Warsztatowej, Grafiki Projektowej, oraz Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych.

Na Wydziale Grafiki kształcimy kreatywnych, przygotowanych do wyzwań współczesnej sztuki, niezależnych twórców i projektantów, którzy odnoszą sukcesy w swoich dziedzinach.

Katedra Rysunku i Malarstwa

Cechuje ją różnorodność, lecz za wspólny mianownik działań podejmowanych w jej ramach należy uznać kształcenie zdolności do wnikliwej obserwacji otoczenia prowadzącej do analitycznego spojrzenia na rzeczywistość. Obok realizacji rysunkowych i malarskich wpisujących się we współczesny rynek sztuki, uprawiany jest komiks, wizualna narracja czy działania interdyscyplinarne wykorzystujące różnorodne media w kreacji artystycznej.

Katedra Grafiki Warsztatowej

Jest to przykład obszaru, w którym bogata tradycja artystyczna stanowi nieprzemijalne źródło inspiracji dla współczesnych działań twórczych. Program Katedry Grafiki Warsztatowej obejmuje szeroki zakres kształcenia, oferując możliwości pracy ze wszystkimi typami graficznych technik analogowych: wypukłodrukiem (drzeworyt i linoryt), wklęsłodrukiem (akwaforta, akwatinta, intaglio, sucha igła) i drukiem płaskim (litografia, sitodruk/serigrafia), uczy procedur technicznych, ale przede wszystkim uświadamia, czym jest graficzne myślenie. Krakowska grafika warsztatowa jest uznawana za jeden z najistotniejszych obszarów aktywności w tej dziedzinie, a powstałe tu prace są nagradzane w najważniejszych polskich i międzynarodowych konkursach graficznych.

Katedra Grafiki Projektowej

Katedra ta daje studentowi możliwości poznania profesjonalnych narzędzi używanych we współczesnej grafice wydawniczej i reklamowej. Obejmuje takie dziedziny jak identyfikacja wizualna, projektowanie fontów, wydawnictw drukowanych oraz multimediów i aplikacji do przestrzeni wirtualnej. Z drugiej strony daje także możliwość tworzenia unikatowych książek artystycznych i realizacji, których forma łączy projektowanie ze swobodną kreacją artystyczną. Absolwenci kierunku projektowego wykorzystują nabyte tu umiejętności pracując w przemyśle gier komputerowych, rynku wydawniczym i reklamowym, projektowaniu do sieci i wielu innych sferach projektowania graficznego. Ich wszechstronność wynika z faktu, że pracownie przypisane do Katedry Grafiki Projektowej, stoją gdzieś pomiędzy projektowaniem a twórczością czysto artystyczną, nie są monokulturowe, lecz adaptują umiejętności studentów wyniesione z wielu obszarów.

Katedra Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych

Kształci w obszarze szeroko pojętego spektrum mediów wizualnych. Fotografia oparta na procesie chemicznego wywoływania obrazu spotyka się tu z kreacją cyfrową i wirtualną. Fotografia dokumentalna kieruje w stronę obserwacji zjawisk i procesów obecnych w otaczającej rzeczywistości. Ważnym medium jest film i animacja. Pracownia Filmu Animowanego jest jednym z najbardziej znanych i cenionych ośrodków tworzących i wspierających tą formę kreacji wizualnej. Filmy i realizacje fotograficzne studentów znajdują uznanie na całym świecie i często są wstępem do profesjonalnych karier. Studiowanie daje możliwość tworzenia nowych form wypowiedzi, stymulacji istniejącej rzeczywistości jak i kreowania jej alternatyw. Daje też możliwość prezentacji własnych dokonań i pomysłów w najważniejszych festiwalach filmowych i konkursach fotograficznych.

Forma studiów

Studia stacjonarne

Jednolite studia magisterskie