Zaznacz stronę

Oferta

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie prowadzi studia podyplomowe w zakresie:

  • malarstwa
  • edukacji plastycznej
  • scenografii

Regulamin

Uczestników studiów podyplomowych zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu studiów podyplomowych, który określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych oraz prawa i obowiązki uczestników studiów podyplomowych prowadzonych w ASP w Krakowie.

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od 1 października 2019 r.

 

Opłaty

Studia podyplomowe w ASP są płatne. Opłaty związane z kształceniem na studiach podyplomowych dla uczestników rozpoczynający cykl kształcenia od roku akademickiego 2023/2024 wynoszą odpowiednio:

  • za studia podyplomowe w zakresie malarstwa:

         za I rok studiów 5 000,00 zł (semestr – 2 500,00 zł)
         za II rok studiów 5 000,00 zł (semestr – 2 500,00 zł)

  • za studia podyplomowe w zakresie edukacji plastycznej:

         za I rok studiów 5 000,00 zł (semestr – 2 500,00 zł)
         za 3 semestr studiów podyplomowych  2 500,00 zł

  • za studia podyplomowe w zakresie scenografii:

         za I rok studiów 5 000,00 zł (semestr – 2 500,00 zł)
         za II rok studiów 5 000,00 zł (semestr – 2 500,00 zł)
         za 5 semestr studiów podyplomowych 2 500,00 zł

Opłata za studia podyplomowe nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu, z wyjątkiem studiów podyplomowych w zakresie projektowania ubioru.

  • Oplata za wpis warunkowy na studiach podyplomowych wynosi 100,00 zł za 1 punkt ECTS.

Szczegółowy katalog opłat związany z kształceniem na studiach podyplomowych oraz zasady pobierania opłat.