Zaznacz stronę

Informacje

Na kierunku malarstwo student zdobywa wiedzę z zakresu sztuk pięknych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki dyscypliny. Absolwent jest przygotowany do posługiwania się zarówno technologiami tradycyjnymi, jak  i współczesnymi środkami przekazu artystycznego. Zyskuje wszechstronne wykształcenie – również wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki niezbędną do formułowania rozbudowanych projektów i realizacji artystycznych wraz ze świadomością osadzenia ich w kontekście kulturowym i społecznym.

Poprzez wyjątkowo zindywidualizowany program studiów student ma możliwość poznania szeroko rozumianych technik malarskich jak również pokrewnych dyscyplin artystycznych. Absolwent, jako świadomy uczestnik współczesnej kultury będzie łączył wiedzę humanistyczną z doświadczeniem artystycznym poprzez własną, aktywną działalność, refleksyjny stosunek do różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz analizę zjawiska w obszarze sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym.

Wiedza i umiejętności

Okres studiów na naszym kierunku pozwala również na wykształcenie umiejętność kreatywnego wypowiadania się o malarstwie i o sztukach wizualnych oraz pogłębienie znajomości współczesnych mediów oraz ich funkcji i znaczenia w sztuce, kulturze i społeczeństwie.

Proces edukacji na kierunku malarstwo umożliwia zdobywanie wiedzy w katedrach malarstwa, rysunku oraz katedrze interdyscyplinarnej. Szeroka oferta pracowni wolnego wyboru poszerza dodatkowo ofertę poznawczą. Absolwenci dzięki temu odnoszą sukcesy zawodowe zarówno kontynuując własną drogę artystyczną jak i podejmując w szeroko rozumianym obszarze kultury i sztuki.

Forma studiów

Studia Stacjonarne

Jednolite studia magisterskie