Zaznacz stronę

Historia wydziału

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie jako pierwsza w Polsce rozpoczęła kształcenie studentów w zakresie wzornictwa przemysłowego. W roku akademickim 1961/62, z inicjatywy Zbigniewa Chudzikiewicza i Andrzeja Pawłowskiego, przy Wydziale Architektury Wnętrz utworzono 3-letnie Studium Form Przemysłowych. Wkrótce potem, w roku 1964 Wydział Form Przemysłowych (WFP) rozpoczął swoją działalność, budując pionierski program mający na celu połączenie przedmiotów typowych dla uczelni plastycznej z całkowicie odrębnymi zagadnieniami produkcji przemysłowej, modelowania, technologii, ergonomii. Dla twórców Wydziału ważną inspiracją były założenia ideowe Bauhausu. Również nasza siedziba – budynek po Muzeum Techniczno-Przemysłowym przy ulicy Smoleńsk 9 w Krakowie, będący w latach 1913–1926 siedzibą Warsztatów Krakowskich, zobowiązywał poprzez swoje wyjątkowe tradycje w dziedzinie polskiej sztuki użytkowej.

Od początków do współczesności

Dziś nasz program dydaktyczny opiera się na łączeniu elementów sztuki, nauk ścisłych i humanistycznych, oraz zagadnień technicznych i technologicznych. Przenika go głęboki humanizm, stawiający człowieka i jego potrzeby fizyczne, psychiczne i duchowe, a także poszanowanie dla środowiska naturalnego w centrum zainteresowania przyszłych projektantów, mających podejmować ważne dla ludzkiego funkcjonowania decyzje i brać za nie odpowiedzialność. Ma charakter interdyscyplinarny i oparty jest na kooperacji z zewnętrznymi organizacjami, instytucjami, przedstawicielami przemysłu i biznesu, oraz współpracy ze specjalistami innych dziedzin.

Misja i cele