Zaznacz stronę

Ubezpieczenie zdrowotne

ASP ubezpiecza studentów (w tym cudzoziemców), którzy ukończyli 26 lat i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu nie ukończyli 26 lat i z wyjątkowych powodów nie zostali zgłoszeni przez rodziców, dziadków lub opiekunów prawnych.
  Krótkie wideo jak zarejestrować się w poradni i skorzystać z oferty Scanmed bezpłatnych świadczeńopieki zdrowotnej dla studentów

   Do pobrania

   Więcej informacji:

   Dział Nauczania

   Marta Kalandyk

   Wnioski o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym oraz o ubezpieczenie członka rodziny należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres mailowy: mkalandyk@asp.krakow.pl

   Ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych zdarzeń

   Studenci mogą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNWna rok akademicki 2023/2024 w InterRisk, Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. 

    

    Opłata roczna ubezpieczenia wynosi 56,00 zł. (Ubezpieczenie rozszerzone jest o OC)

   Studenci wpłacają składkę ubezpieczenia bezpośrednio przez stronę ubezpieczyciela podając ID klienta 5zczz

   Ubezpieczenie jest dobrowolne, lecz zalecane.

   Przypominamy, że studenci, którzy w roku akademickim 2023/24 będą odbywać praktyki zawodowe zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  na czas trwania praktyki.

   W razie pytań prosimy o kontakt mailowy:

   Badania lekarskie

   Komunikat dla studentów w sprawie ważności badań lekarskich

   Przez cały okres studiów student ma obowiązek posiadać aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do kontynuacji kształcenia na danym kierunku studiów. 

   • Proszę o sprawdzenie (za pośrednictwem dziekanatu) ważności zaświadczenia lekarskiego. Warunkiem przedłużenia ważności legitymacji studenckiej jest posiadanie aktualnych badań lekarskich (dotyczy studentów wszystkich lat studiów). Badania można wykonać nieodpłatnie w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy przy ul. Zygmunta Augusta 1 na podstawie skierowania wydanego przez dziekanat danego wydziału. 
   • Przypominamy, że student powracający z urlopu długoterminowego udzielonego z powodu długotrwałej choroby jest zobowiązany do wykonania kontrolnych badań lekarskich i przedłożenia (we właściwym dziekanacie) zaświadczenia lekarza medycyny pracy w terminie 14 dni od rozpoczęcia semestru. 
   • Studenci, odbywający praktyki są zobowiązani do posiadania aktualnych badań lekarskich.

   Badania można wykonać nieodpłatnie w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy przy ul. Zygmunta Augusta 1.

   Rejestracja: osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (12) 424-20-13,  (12) 424-20-20, (12) 424-20-22 

   Wykonywanie badań  od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 16.00, w piątki od 7.00 do 15.00.