Zaznacz stronę

mgr Anna Duczmalewska

Ambicją Akademii jest, aby dała osobom studiującym oraz pracującym możliwość tworzenia sztuki dostępnej, a nie tylko jej wtórnego udostępniania.

Zadania Pełnomocniczki

Zgodnie z Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Uczelnia ma obowiązek zapewnić studentom z niepełnosprawnościami pełny udział w procesie kształcenia oraz w życiu akademickim. Działania pełnomocniczki dotyczą jednak wszystkich studentów, również tych którzy mają jedynie przejściowe trudności ze zdrowiem czy kondycją psychiczną.

Powyższe działania realizuje m.in. poprzez:

  • indywidualne spotkania, na których określa się potrzeby konkretnego studenta czy pracownika
  • wystawianie rekomendacji dot. indywidualnej adaptacji procesu kształcenia
  • prowadzenie szkoleń, warsztatów i konsultacji
  • reagowanie na bieżące potrzeby i sytuacje.

 

Także kandydaci na studia z niepełnosprawnościami/o szczególnych potrzebach ze względu na stan zdrowia, mogą skonsultować się z Pełnomocniczką Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, celem omówienia adaptacji form kształcenia lub procesu rekrutacji.