Zaznacz stronę

Kierunek scenografia – stacjonarne, jednolite studia magisterskie

Czas trwania studiów: 10 semestrów
Limit przyjęć: 8 osób
Przebieg egzaminu wstępnego

 • Etap I – Przegląd i ocena prac (stacjonarnie)
 • Etap II – Egzamin praktyczny (stacjonarnie)
 • Etap III – Egzamin ustny (stacjonarnie)

Ważne terminy

 • Rejestracja online: 31 maja – 19 czerwca 2023 do godz. 12:00
 • Przesłanie dokumentów (wielkość plików pdf do 100 MB): w okresie trwania rejestracji online 31 maja – 19 czerwca 2023 r. do godz. 12:00
  (maturzyści 2023 po ogłoszeniu wyników matur, dosyłają świadectwa dojrzałości do dnia 11 lipca 2023 roku do godz. 12:00)
  Przesyłając ankietę osobową kandydata prosimy pamiętać o zaznaczeniu zgód na przetwarzanie danych osobowych. Bez nich nie możemy Państwa dopuścić do dalszej procedury rekrutacyjnej.

Egzamin

 

  • Etap I – 22, 23 czerwca 2023r. (stacjonarnie) – kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu
  • Etap II – 28, 29, 30 czerwca 2023 r. (stacjonarne) – kandydata obowiązują wszystkie podane terminy, w których realizuje kolejne zadania egzaminu praktycznego
  • Etap III – 30 czerwca 2023 r. (stacjonarnie)

   Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 19 czerwca 2023 o godz. 12:00

   Sekretarz ZR informuje kandydatów o dokładniej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się etap I, II i III egzaminu (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

   Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku scenografia określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów

  • D. Bablet, Rewolucje sceniczneXX wieku, PIW, 1980.
  • M. Berthold, Historia teatru, Warszawa 1980.
  • Historia teatru, pod red. J. R. Browna, Warszawa 1999.
  • P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, Warszawa 1998 (wybrane hasła).
  • M. Semil, E. Wysińska, Słownik współczesnego teatru, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980 (wybrane hasła).
  • M. Haltof, Kino polskie, Słowo obraz terytoria, 2001.
  • T. Lubelski, Historia kina polskiego, Katowice 2008.
  • I. A. Stanisławska, A. Starski. Scenografia, Warszawa 2013.
  • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
  • B. Schaeffer, Dzieje muzyki, WSiP, Warszawa 1983.

   Kandydatów obowiązuje także znajomość zawartości aktualnych numerów czasopism teatralnych (Didaskalia, Dialog, Teatr) i wortali internetowych (Dwutygodnik, E-teatr, Teatralny.pl, Encyklopedia teatru polskiego) oraz czasopism o tematyce filmowej Magazyn Filmowy, Kino, Ekrany i wybranych archiwalnych numerów pisma Film (Filmopedia.org)

  Dane teleadresowe

   Dziekanat Wydziału Malarstwa
   kierunek: scenografia
   stacjonarne,jednolite studia magisterskie
   pl. Matejki 13
   31-157 Kraków
   II piętro, pok 203

   Anna Trybek
   tel: (12) 299 20 31
   mail: atrybek@asp.krakow.pl