Zaznacz stronę

Biblioteka Główna ASP

Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie jest jednostką ogólnouczelnianą o wyodrębnionych zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych, pełniącą równocześnie funkcję publicznie dostępnej biblioteki naukowej. Jest podstawą systemu biblioteczno-informacyjnego krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

 

Ta największa i najstarsza spośród bibliotek szkół artystycznych w Polsce posiada ponad 190 tysięcy woluminów książek oraz innych obiektów; w tym zbiory graficzne zgromadzone w Gabinecie Plakatów i Gabinecie Rycin: plakaty, kolekcję grafiki, rysunków i fotografii, wydania oraz druki bibliofilskie, okładki książkowe.

Kontynuuje tradycje dawnej Biblioteki pierwszego na ziemiach polskich Muzeum Techniczno-Przemysłowego, ufundowanego  w 1868 roku przez dra Adriana Baranieckiego. Adrian Baraniecki przekazał Krakowowi zebraną na emigracji pod wpływem idei Johna Ruskina i ruchu Arts&Crafts kolekcję wraz z księgozbiorem, stanowiące podstawę muzeum wraz z biblioteką.

W Bibliotece Głównej ASP od jesieni 2005 roku działa Galeria Jednej Książki. Jej celem jest promowanie sztuki książki. Galeria, związana integralnie z Biblioteką Główną krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, funkcjonuje w godzinach otwarcia zabytkowej czytelni przy ulicy Smoleńsk.

Biblioteka systematycznie gromadzi i opracowuje swój księgozbiór, zgodnie z potrzebami i wymaganiami czytelników. Większość zbiorów skatalogowana jest w katalogach komputerowych (katalog książek i czasopism, katalog zbiorów graficznych):

Wyszukiwanie książek i czasopism w katalogu

Wyszukiwanie w katalogu zbiorów graficznych

Szczegółowe informacje o zbiorach, katalogach, godzinach i zasadach funkcjonowania Biblioteki, Wypożyczalni i Galerii Jednej Książki są dostępne na stronie Biblioteki.