Zaznacz stronę

Skład Senatu

Skład Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w kadencji 2020-2024:
W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora zwyczajnego lub profesora uczelni w osobach: 
 1. prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, Rektor
 2. prof. dr hab. Beata Gibała-Kapecka, Wydział Architektury Wnętrz
 3. prof. dr hab. Michał Ostrowicki, Wydział Intermediów
 4. prof. dr hab. Marcin Surzycki, Wydział Grafiki
 5. prof. dr hab. Grzegorz Sztwiertnia, Wydział Malarstwa
 6. dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP, Dziekan, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
 7. dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP, Wydział Intermediów, Dyrektor Szkoły Doktorskiej
 8. prof. dr hab. Tomasz Daniec, Dziekan, Wydział Grafiki
 9. dr hab. Iwona Demko, prof. ASP, Wydział Rzeźby
 10. prof. dr hab. Zofia Kaszowska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
 11. dr hab. Joanna Kubicz, prof. ASP, Prorektor ds. upowszechniania dorobku
 12. dr hab. Mirosław Sikorski, prof. ASP, Wydział Malarstwa
 13. dr hab. Robert Sowa, prof. ASP, Prorektor ds. studenckich i kształcenia
 14. dr hab. Bartłomiej Struzik, prof. ASP, Prorektor ds. współpracy
 15. dr hab. Ewa Pawluczuk, prof. ASP, Wydział Form Przemysłowych
 16. dr hab. Marek Liskiewicz, prof. ASP, Wydział Form Przemysłowych
 17. dr hab. Witold Stelmachniewicz, prof. ASP, Dziekan, Wydział Malarstwa
 18. dr hab. Marek Braun, prof. ASP, Wydział Architektury Wnętrz

W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni w osobach i w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w osobach:

 1. dr hab. Anna Pyrkosz, prof. ASP, Wydział Architektury Wnętrz
 2. dr hab. Monika Wanyura-Kurosad, prof. ASP, Wydział Malarstwa
 3. dr Mariusz Front, Dziekan, Wydział Intermediów
 4. dr Aleksandra Hola, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
 5. dr hab. Barbara Widłak, prof. ASP, Dziekan, Wydział Form Przemysłowych
 6. dr Marta Bożyk, Wydział Grafiki
 7. dr Marcin Nosko, Wydział Rzeźby
 8. mgr inż. Marcin Langkamer, Dział Administracyjno- Gospodarczy
 9. mgr Monika Tylek-Olko, Dział Spraw Pracowniczych

W grupie studentów i doktorantów w osobach:

 1. mgr Piotr Madej, Doktorant
 2. Magdalena Pyla, Studentka
 3. Amelia Jawień, Studentka
 4. Zofia Tchórz, Student
 5. Piotr Pryk, Student
 6. Kornelia Bolechała, Studentka
 7. Aleksandra Rzeźnikiewicz, Studentka

Głos doradczy

 1. prof. dr hab. Jacek Osiewalski, Przewodniczący, Rada Uczelni
 2. prof. dr hab. Jan Tutaj, Dziekan, Wydział Rzeźby
 3. prof. dr hab. Jacek Kucaba Przewodniczący, NSZZ Solidarność
 4. dr hab. Agata Kwiatkowska-Lubańska, prof. ASP, Prorektor ds. badań i ewaluacji
 5. prof. dr hab. Marek Błażucki Dziekan, Wydział Architektury Wnętrz
 6. mgr Monika Wiejaczka, Kanclerz
 7. mgr Katarzyna Rówińska, Kwestor
 8. mgr inż. Andrzej Tombiński, Pełnomocnik Rektora ds. realizacji strategicznych działań Uczelni
 9. mgr Sławomir Sobczyk, Rada Uczelni
 10. mgr Dariusz Raglewski, Rada Uczelni
 11. mgr Natalia Zarzecka, Rada Uczelni

Skład Komisji Senackich

Komisja Senacka ds. Strategii i Rozwoju

 1. Przewodniczący: Prorektor dr hab. Bartłomiej Struzik
 2. dr Tomasz Winiarski (WG)
 3. dr Wojciech Kopeć (WM)
 4. prof. dr hab. Jan Tutaj (WR)
 5. dr hab. Grzegorz Biliński, prof. ASP (WI)
 6. dr Krzysztof Bogomaz (WFP)
 7. prof. dr hab. Marek Błażucki (WAW)
 8. dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP (WKiRDS)
 9. mgr Monika Wiejaczka – Kanclerz
 10. mgr Katarzyna Rówińska – Kwestor

Komisja Senacka ds. Współpracy

 1. Przewodniczący: Prorektor dr hab. Bartłomiej Struzik
 2. dr Natalia Wiernik (WG)
 3. dr Artur Kapturski (WM)
 4. dr Janusz Janczy (WR)
 5. dr Elżbieta Wysakowska-Walters (WI)
 6. dr hab. Anna Szwaja (WFP)
 7. dr hab. Michał Misiak (WAW
 8.  dr Katarzyna Stępień (WKiRDS)
 9. mgr Elżbieta Mroziak – kierownik Działu Nauczania
 10. dr hab. Joanna Kaiser-Plaskowska – Koordynator programu Erasmus
 11. dr Aleksandra Hola – Koordynator programu Erasmus
 12. Kornelia Bolechała – przedstawicielka studentów
 13. mgr Olga Konik – przedstawicielka doktorantów
 14. mgr Zuzanna Witkowska – pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej
 15. mgr Anna Knych-Sałach – pracownik Kancelarii Uczelni 

Komisja Senacka ds. Struktury i Programu Studiów

 1. Przewodniczący: Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Robert Sowa 
 2. dr Aleksandra Toborowicz (WG)
 3. prof. dr hab. Zbigniew Bajek (WM)
 4. dr Michalina Bigaj (WRZ)
 5. prof. dr hab. Artur Tajber (WI)
 6. dr Szymon Kiwerski (WFP)
 7. prof. dr hab. Rafał Ziembiński (WAW)
 8. dr Regina Kozik (WKiRDS)
 9. mgr Elżbieta Mroziak – kierownik Działu Nauczania
 10. Amelia Jawień – przedstawicielka studentów
 11. mgr Antonina Lorek – przedstawicielka doktorantów

Komisja Senacka ds. Statutu i Regulaminów

 1. Przewodnicząca: mgr Monika Wiejaczka – Kanclerz
 2. prof. dr hab. Henryk Ożóg (WG)
 3. dr hab. Marta Makarczuk (WM)
 4. prof. dr hab. Jacek Kucaba (WR)
 5. dr Krzysztof Maniak (WI)
 6. dr hab. Monika Wojtaszek-Dziadusz (WFP)
 7. dr hab. Tomasz Wójcik (WAW)
 8. mgr Marek Wawrzkiewicz (WKiRDS)
 9. mgr Elżbieta Mroziak – kierownik Działu Nauczania
 10. Aleksandra Rzeźnikiewicz – przedstawicielka studentów
 11. mgr Antonina Lorek – przedstawicielka doktorantów