Zaznacz stronę

Informacje

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów. Ich celem jest min. poszerzenie oraz praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów.

Studentów ASP obowiązuje regulamin praktyk (pdf). Praktyka zawodowa odbywana jest na podstawie umowy o organizację studenckiej praktyki zawodowej (doc.) zawieranej pomiędzy ASP a organizatorem praktyki.

Student poprzez złożenie wniosku (doc.), może wnioskować do Dziekana o zaliczenie jako praktyki zawodowej wykonywaną przez niego pracę zawodową na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, jeżeli jej charakter spełnia wymagania programu praktyki zawodowej.


Program studiów przewiduje udział studentów w studenckich praktykach artystycznych, w tzw. plenerach. Studenci ASP odbywają je w Domu Plenerowym oraz w Domu Pracy Twórczej w Zakopanem. Zasady udziału określa regulamin plenerów (pdf).