Zaznacz stronę

O wydziale

Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie kształci w zakresie grafiki
warsztatowej, projektowania graficznego, fotografii, filmu animowanego i mediów cyfrowych oraz rysunku i malarstwa. Program studiów jest otwarty na aktualne nurty w sztuce i projektowaniu oraz ukierunkowany na indywidualny rozwój studenta. W skład Wydziału Grafiki wchodzą katedry: Rysunku i Malarstwa, Grafiki Warsztatowej, Projektowania Graficznego, oraz Fotografii, Filmu Animowanego i Mediów Cyfrowych. Wszystkie katedry prowadzą propedeutyczne i specjalistyczne kształcenie w swoich dziedzinach.

Program

Koncepcja kierunku zakłada możliwość świadomego budowania przez studenta indywidualnego programu studiów w grupie specjalistycznych przedmiotów kierunkowych. Układ programu zapewnia studentowi – po przejściu etapu kształcenia podstawowego – swobodę w wyborze specjalności, a także czasu, jaki zamierza na nie przeznaczyć. Wolność w komponowaniu własnej drogi studiów, wyrażająca się odpowiedzialnym dokonywaniem wyborów, dotyczy również kształtu pracy dyplomowej.

Nasi absolwenci posiadają umiejętności i wiedzę z obszaru grafiki artystycznej i projektowej, jak i nowych mediów. Wielostronne wykształcenie plastyczne pomaga im w podejmowaniu samodzielnej i profesjonalnej działalności artystycznej. Kształcimy kreatywnych twórców, którzy odnoszą sukcesy w swoich dziedzinach.

Misja i cele

Strategią krakowskiego Wydziału Grafiki jest wielopłaszczyznowe kształcenie. To wartość nadrzędna, tworząca podstawy programu. Nasza oferta wzbudza bardzo duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia, należące do najwyższych spośród wszystkich kierunków prowadzonych przez krakowską ASP. Możliwość szerokiego, kompleksowego kształcenia, równoległe rozwijanie wyobraźni artystycznej i projektowej, fotograficznej i multimedialnej pozwala kreować współczesnego artystę. Jesteśmy przekonani, że wobec szybkich przemian cywilizacyjnych, postępującej specjalizacji, częstej wymiany technologii to właśnie humanistyczne kształcenie artystyczne ma do spełnienia ważną rolę i powinno być podstawą rzetelnej edukacji, niezależnie od środków czy narzędzi, jakimi dysponuje twórca.