Zaznacz stronę

O Szkole Doktorskiej i misji

Szkoła Doktorska jest jednostką przyjmującą około sześciu doktorantek i doktorantów rocznie, skupioną na kształceniu na najwyższym, ósmym poziomie europejskiej i polskiej ramy kwalifikacyjnej.Wpisując się w misję Akademii Sztuk Pięknych, Szkoła Doktorska kontynuuje jej ważny wkład w rozwój młodych artystów i naukowców, wspiera interdyscyplinarność i poszerza horyzonty swoich słuchaczy. Program pozostaje również w zgodzie ze strategicznymi zadaniami z zakresu kształcenia, działalności badawczej i twórczej, upowszechniania sztuki, umiędzynarodowienia badań i dydaktyki, funkcji opiniotwórczej oraz powiązań z środowiskami artystycznymi i naukowymi w Polsce i na świecie.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej

Dołącz do naszej społeczności doktoranckiej!

Nasza Szkoła Doktorska to miejsce, które przez trzy lata przygotuje Cię do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuki. Tu wymyślisz i wykonasz w porozumieniu z promotorem Indywidualny Plan Badawczy. Będziesz pracować w otwartym, przyjaznym kolektywie. Skorzystasz z doświadczenia dwustuletniej Akademii, w której pracuje ponad 300 wykładowców, artystów. Odbędziesz praktyki dydaktyczne. Przygotujesz się do obrony pracy doktorskiej. Otrzymasz comiesięczne stypendium. Kończąc studia, złożysz rozprawę doktorską.