Zaznacz stronę

Historia wydziału

Tradycja kształcenia w zakresie rzeźby sięga 1818 roku. Wraz ze zmieniającym się statusem Uczelni, Katedra Rzeźby poszerzała zakres nauczania. Z końcem XIX w. fałatowska reforma Szkoły Sztuk Pięknych przyniosła istotne zmiany w nauczaniu rzeźby, która usamodzielniła się jako kierunek.

W 1922 roku decyzją Senatu Akademii Krakowskiej utworzono Wydział Rzeźby. Po latach okupacji, w 1949 roku ponownie powstaje Wydział Rzeźby. Na Wydziale uczyli: Xawery Dunikowski, Jacek Puget, Jerzy Bandura, Wanda Ślędzińska, Jarosław Heger, Marian Konieczny, Stefan Borzęcki.

Kierunki i program

Wydział otwiera się na wydarzenia artystyczne, manifesty i programy rodzące się poza murami Akademii. W rezultacie do pracowni przenikają różne prądy artystyczne. Wyrazem tego było utworzenie w 2007 roku nowego kierunku Intermedia. W 2012 roku, po pięciu latach, Katedra Intermediów została przekształcona w nowy, najmłodszy wydział Akademii – Wydział Intermediów.

Wszechstronne przygotowanie warsztatowe i teoretyczne sprawia, że absolwenci Wydziału Rzeźby mają wiele opcji wykorzystania swoich umiejętności. Głównie w zakresie rzeźby określanej mianem tradycyjnej, takiej jak rzeźba monumentalna (pomnikowa, sakralna, plenerowa), małej formy rzeźbiarskiej czy medalierstwa. Z powodzeniem podejmują również działalność artystyczną w nowych mediach. 

Misja i cele

Głównym celem działalności Wydziału jest kształcenie i wychowywanie przyszłych twórców sztuki, ukształtowanie osobowości twórczej, świadomej własnej tożsamości i autonomicznego systemu wartościowania. Program obejmuje nabywanie umiejętności w dziedzinie rzeźby, przygotowania do współpracy w projektowaniu architektury, urbanistyki i otoczenia oraz do twórczości indywidualnej, w tym o charakterze interdyscyplinarnym.