Zaznacz stronę

Formy Przemysłowe – Wzornictwo

Wydział Form Przemysłowych na krakowskiej ASP jest najstarszym w Polsce wydziałem kształcącym projektantów wzornictwa przemysłowego. Wzornictwo przemysłowe, określane również angielskim słowem design, bywa przede wszystkim kojarzone z projektowaniem ładnych przedmiotów. Jednak w rzeczywistości zadaniem projektanta wzornictwa jest nie tylko zadbanie o stronę estetyczną przedmiotu, ale poszukiwanie najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych dopasowanych do potrzeb i wymagań odbiorcy.

Krakowskie Formy Przemysłowe od początku swojego istnienia pod wpływem silnych osobowości założycieli Wydziału, a wśród nich w szczególności prof. Andrzeja Pawłowskiego, kładły w swoim programie szczególny nacisk na społeczną misję wzornictwa i odpowiedzialność projektanta za cały „cykl życia” produktu, począwszy od samego sensu jego istnienia poprzez funkcjonowanie na rynku, proces użytkowania, aż po kwestie jego zużycia czy po-wtórnego wykorzystania.

 

Rodzaj kształcenia

 Studia na Wydziale Form Przemysłowych odbywają się w systemie stacjonarnym jako jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia. Jednolite studia magisterskie przygotowują do zawodu projektanta w zakresie projektowania produktu i komunikacji wizualnej. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z teorią projektowania, wiedzą o człowieku, wiedzą techniczną, technikami wspomagającymi projektowanie. Integralną częścią studiów są zajęcia ze sztuk wizualnych oraz praktyki zawodowe. W pracy dyplomowej studenci demonstrują umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa, w tym zdolność formułowania założeń, koncypowania oraz prezentacji prac projektowych.

Studia drugiego stopnia umożliwiają pogłębiony rozwój kandydata. Przygotowują do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej, pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz podejmowania prac badawczych i organizacyjnych z zakresu wzornictwa. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z organizacją procesu projektowego z uwzględnieniem problematyki ekonomicznej, technologicznej, ekologicznej i prawnej. Ważną częścią programu są zajęcia ze sztuk wizualnych, historii kultury i filozofii.

Forma studiów