Zaznacz stronę

2024

Zapraszamy kandydatów na studia do skorzystania z bezpłatnych konsultacji prowadzonych w zależności od kierunku, w formie stacjonarnej lub w formie e-konsultacji.

Konsultacje nie mają charakteru kursu przygotowawczego do egzaminu wstępnego (który jest konkursowy, zatem o jego wyniku decyduje poziom prac wszystkich kandydatów), ale polegają na omówieniu przesłanych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę.

Zachęcamy kandydatów aby skorzystali z konsultacji z uwagi na specjalistyczny charakter studiów w ASP w Krakowie. Konsultacje są prowadzone przez wyznaczonych pedagogów.

 

Konsultacje na poszczególnych kierunkach studiów:

Kandydacie zanim weźmiesz udział w konsultacjach lub e-konsultacjach zapoznaj się z klauzulą informacyjną dot. RODO – dostępną tutaj

Wydział Malarstwa, kierunek: malarstwo (konsultacje stacjonarne)
Konsultacje będą odbywać się stacjonarnie w Gmachu Głównym ASP przy placu
Jana Matejki 13, sala 217 każdego tygodnia w środy i czwartki
od 6 marca 2024 roku do 16 maja 2024 roku wg. harmonogramu.

Wydział Malarstwa, kierunek: scenografia (konsultacje stacjonarne)

Konsultacje będą odbywać się stacjonarnie – pl. Matejki 13 (skrzydło od ul. Basztowej) sala nr 220, II piętro we wtorki w godzinach od 12:00 do 13:00 w terminach podanych w harmonogramie.

Dodatkowo 20.04.2024r. (sobota) od 11:00 do 14:00 są planowane warsztaty dla kandydatów.
Miejsce warsztatów: Katedra Scenografii, pl. Matejki 13, Pracownia nr 221.

Szczegółowy harmonogram konsultacji.

Wydział Malarstwa, kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (konsultacje stacjonarne)

Konsultacje będą odbywać się stacjonarnie – pl. Matejki 13, sala 203:
19 marca 2024r. w godz. 16.00-18.00, prowadzący: dr Izabela Biela
18 kwietnia 2024r. w godz. 16.00-18.00, prowadzący: dr Agnieszka Pawłowska – Górska

Wydział Grafiki, kierunek: grafika (konsultacje stacjonarne)

Konsultacje będą odbywać się stacjonarnie w budynku przy ul. Syrokomli 21, IV piętro, sala nr 405 w wybrane dni od 21 lutego 2024r. do 26 kwietnia 2024r. (środy i piątki)
w godz. 14:30 – 16:30.

Szczegółowy harmonogram konsultacji.

Wydział Architektury Wnętrz, kierunek: architektura wnętrz (konsultacje stacjonarne)

Konsultacje będą odbywać się stacjonarnie w budynku przy ul. Syrokomli 21 w wybrane dni od 05 marca 2024r. do 28 maja 2024r. (poniedziałki i wtorki).
W celu odbycia konsultacji należy wysłać wiadomość na adres mailowy wybranego Prowadzącego przed wybranym przez siebie terminem najpóźniej do godz. 13:00 w dniu poprzedzającym konsultacje. Godzina spotkania oraz numer sali będą wyznaczane w kolejności zgłoszeń począwszy od godz. 13:00.

Szczegółowy harmonogram konsultacji oraz wykaz Prowadzących.

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, kierunek: konserwacja i restauracja dzieł sztuki (konsultacje stacjonarne oraz e-konsultacje)

Konsultacje dla Kandydatek i Kandydatów na studia są prowadzone w systemie zdalnym
i stacjonarnym.
Konsultacje stacjonarne będą się odbywać w budynku WKiRDS, ul. Lea 29, II piętro, sala 2023 w godz. 10:00 – 13:00.

Szczegółowy harmonogram e-konsultacji oraz konsultacji stacjonarnych.

Wydział Form Przemysłowych, kierunek: wzornictwo (konsultacje indywidualne – stacjonarne i e-konsultacje; konsultacje ogólne – online)

konsultacje indywidualne (stacjonarne) odbędą się w budynku WFP, ul. Smoleńsk 9, w sali 315 (III piętro, sala na końcu korytarza) w terminach:
7 marca (czwartek) / godz. 16:00 – 19:00
4 kwietnia  (czwartek)  / godz. 16:00 – 19:00
23 maja  (czwartek)  / godz. 16:00 – 19:00
(obowiązuje kolejność przyjścia)

e-konsultacje indywidualne (online) odbędą się:
9 maja  (czwartek)  / godz. 16:30 – 19:30 Online (MS Teams)
(obowiązuje kolejność rejestracji)

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH INDYWIDUALNYCH?
Kandydat najpóźniej przed dniem konsultacji powinien przesłać podpisaną klauzulę informacyjną dot. RODO na maila: teczka_wfp@asp.krakow.pl, z informacją o wybranym dniu konsultacji.
W przypadku konsultacji online (9 maja), kandydat powinien przesłać swoje zeskanowane lub sfotografowane prace (Format PDF lub JPG), na tego samego maila: teczka_wfp@asp.krakow.pl, Konsultacje będą odbywać się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Wszystkie pytania dotyczące konsultacji indywidualnych proszę kierować na powyższego maila: teczka_wfp@asp.krakow.pl

konsultacje ogólne – online
Konsultacje ogólne dla Kandydatów i Kandydatek na jednolite studia magisterskie, oraz na II stopień studiów na Wydziale Form Przemysłowych w 2024 roku będą odbywać się w trybie online w terminach:
20.03 (środa) godz. 16:00 – 17:00
22.05 (środa) godz. 16:00 – 17:00

Konsultacje ogólne odbędą się za pośrednictwem platformy Facebook (transmisja live), w grupie na Facebooku. 
Jeżeli chcesz wziąć udział w konsultacjach ogólnych dołącz do grupy tutaj

Wydział Intermediów, kierunek: intermedia (konsultacje stacjonarne)
Konsultacje przeprowadzane będą stacjonarnie w godz. 15.00 – 18:00,
w budynku WI przy ul. Berka Joselewicza 23, z możliwością spotkania online
w przypadku kandydatów pochodzących z odległych miast.

W miesiącu kwietniu, w poniedziałki:
8 kwietnia 2024; 15 kwietnia 2024; 22 kwietnia 2024, 29 kwietnia 2024

W miesiącu maju, w środy:
8 maja 2024, 15 maja 2024, 22 maja 2024

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://www.intermedia.asp.krakow.pl/konsultacje