Zaznacz stronę

Lista szkół partnerskich

Program Erasmus+ – wymiana z krajami programu dotyczy współpracy z następującymi krajami:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, FYROM (Była Jugosławska Republika Macedonii), Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry,  Włochy.

Wyjazdy i przyjazdy studentów oraz pracowników ASP w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ są możliwe tylko w przypadku, gdy ASP w Krakowie posiada podpisaną umowę o współpracy z uczelnią z jednego z ww. krajów, do której student lub pracownik chce aplikować.

Z przykrością informujemy o braku możliwości planowania nowych wyjazdów studentów na studia lub praktyki, a także wyjazdów pracowników do Wielkiej Brytanii. Wyjazdy te nie będę mogły być rozliczane z funduszy programu Erasmus+. w związku z tym prosimy o nieuwzględnianie partnerów z Wielkiej Brytanii w swoich wnioskach o wyjazd.

O programie

Erasmus Charter and Policy Statement

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027

Kalendarz selekcji dla studentów 2023/2024

Wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+

16 stycznia (wtorek) – 14 lutego (środa) 2024 r. godz. 13:00, przesłanie wniosków online

26 stycznia 2024 r. (piątek) – Test językowy z języka* angielskiego 
Studium Języków Obcych – test* z języka angielskiego – rozmowa online (zgłoszenia prosimy przesyłać na adres erasmus@asp.krakow.pl do 23 stycznia 2024 r., do godziny 12 w południe)

do 22 lutego 2024 r. (czwartek) – Selekcja wniosków przez komisje wydziałowe

29 lutego 2024 r. (czwartek) – Selekcja wniosków przez Koordynator Uczelnianą Programu Erasmus+

7 marca 2024 r. (czwartek) – Ewentualny termin dodatkowej selekcji (dot. tylko osób, które wzięły udział w rekrutacji i zostały wezwane do uzupełnienia braków) 

11 marca 2024 r. (poniedziałek) – Ogłoszenie ostatecznych wyników selekcji

Zasady konkursu kandydatów

Według aktualnego regulaminu Programu Erasmus+ studenci jednolitych studiów magisterskich mogą wyjechać na wymianę na studia do krajów programu najwcześniej na trzecim roku studiów, pod warunkiem złożenia aplikacji na drugim roku studiów. Wyjazd na studia do krajów partnerskich jest możliwy dla studentów jednolitych studiów magisterskich najwcześniej na drugim roku studiów, pod warunkiem złożenia aplikacji na pierwszym roku studiów. 

 • Studenci przesyłają wszystkie dokumenty za pomocą elektronicznego systemu AKADEMUS: https://akademus.asp.krakow.pl/login/
 • Instrukcja złożenia wniosku online –  INSTRUKCJA (pobierz).
 • Prosimy zapoznać się z prezentacją, a w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy Międzynarodowej.
 • Wzór wniosku o grant. Wniosek powinien być wypełniony i zawierać podpis wnioskującego oraz potwierdzenie średniej przez Dziekanat. Na tym etapie NIE jest wypełniana rekomendacja Wydziału – WNIOSEK (pobierz)
 • Wzór oświadczenia uczestnika – OŚWIADCZENIE (pobierz)
 • Wzór oświadczenia o udziale w programie Mentor, oświadczenie jest ważne tylko po uzyskaniu podpisu z Biura Współpracy Międzynarodowej – program Mentor (pobierz)
 • W przypadku problemów technicznych z założeniem konta / logowaniem do systemu prosimy o informację do Biura Współpracy Międzynarodowej i bezpośredni kontakt z Działem Informatycznym
 • Prosimy pamiętać, że student obligatoryjnie wybiera 3 uczelnie na potrzeby uczelnianej rekrutacji
 • Nie należy od razu składać wniosku – nie liczy się kolejność wpływu. Prosimy najpierw dogłębnie przeanalizować możliwe wybory i aplikować dopiero po podjęciu decyzji.
 • Zachęcamy do kontaktu z naszymi studentami poprzez grupy na portalach społecznościowych.

Dokumenty obowiązkowe: wniosek, portfolio wraz z CV, list motywacyjny, certyfikat językowy (nie może to być świadectwo maturalne), oświadczenie oraz zgoda promotora i dziekana (w przypadku studentów wyjeżdżających na roku dyplomowym).

Wymagania stawiane kandydatom

 • Udokumentowane ocenami dobre wyniki w nauce. Średnia arytmetyczna ocen
  minimum 4,0. Przy tworzeniu rankingu wg punktacji, średnia mnożona będzie razy 4.
 • Portfolio wraz z CV w języku angielskim przygotowane pod kątem aplikacji do instytucji partnerskiej. (maksymalnie 10 punktów)
 • List motywacyjny w języku angielskim (maksymalnie 1 punkt)
 • Udokumentowane opanowanie odpowiedniego języka obcego na poziomie minimum B1 (szczególnie ważna jest znajomość języka narodowego przy wyjazdach do Francji, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec i Włoch).

  Studenci przesyłają wszystkie dokumenty za pomocą elektronicznego systemu AKADEMUS: https://akademus.asp.krakow.pl/login/

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji w ASP uzyskać można za:

 • czynny udział w programie Mentor w ASP w Krakowie (maksymalnie 3 punkty) – udział musi zostać potwierdzony przez Biuro Współpracy Międzynarodowej na oświadczeniu
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C2 lub języka kraju wymiany na poziomie min. B1 (w obu przypadkach konieczne jest potwierdzenie certyfikatem) (maksymalnie 1 punkt)

Informacje