Zaznacz stronę
  • Laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, Sekcja Plastyki (sekcji historii sztuki) organizowanej przez Komitet Główny Olimpiady działający na podstawie delegacji Ministerstwa Edukacji Narodowej przesyłają do Dziekanatu Wydziału skan lub zdjęcie stosownego zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej. Na podstawie tego zaświadczenia laureat i finalista będzie zwalniany z egzaminu teoretycznego obowiązującego kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w ASP oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów za ten etap egzaminu wstępnego.
  • Laureaci III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego organizowanego w roku 2023 przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie działające na podstawie delegacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mogą być zwolnieni z egzaminu wstępnego obowiązującego kandydatów na I rok studiów stacjonarnych  w roku akademickim 2024/2025:
    – na jednolite studia magisterskie na kierunku: malarstwo, rzeźba, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki
    – na studia pierwszego stopnia na kierunku architektura wnętrz.
    ASP w Krakowie zapewnia laureatom trzy miejsca. Przy większej liczbie laureatów zostanie przyjęty kandydat znajdujący się na wyższej pozycji na liście rankingowej zwycięzców Przeglądu. Laureaci przesyłają do Dziekanatu Wydziału skan lub zdjęcie wyniku potwierdzonego protokołem jury oraz podanie o przyjęcie na jeden z wyżej wymienionych kierunków studiów stacjonarnych.

Ważne!
Laureaci i finaliści zobowiązani są do rejestracji w systemie rekrutacji online oraz przesłanie skanów lub zdjęć kompletu wymaganych dokumentów.