Zaznacz stronę

Składanie wniosku

Jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy w sfinansowaniu kosztów nauki lub bieżących potrzeb podczas studiowania, możesz skorzystać z preferencyjnego kredytu studenckiego.

 

Sam decydujesz o wysokości otrzymywanych z banku środków. Możesz wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu możesz także dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, aby dostosować je do aktualnych potrzeb i wydatków.

 

O kredyt studencki możesz się ubiegać przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni.
Procedura składania wniosku jest jednorazowa, zaś kredyt będziesz otrzymywać przez cały okres studiów.
O kredyt studencki możesz się ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych. Wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 3 000 zł netto.
Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu nie musisz się martwić, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie spłaty.

Spłata kredytu

Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów. Takie rozwiązanie umożliwia znalezienie pracy i ustabilizowanie sytuacji finansowej. Do czasu rozpoczęcia spłaty to budżet państwa finansuje całkowite koszty kredytu, a przez cały okres spłaty dopłaca do oprocentowania.
Spłata kredytu odbywa się na preferencyjnych warunkach, a czas spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu.
Oznacza to, że miesięcznie spłacasz połowę tego, co otrzymywałeś w tym samym okresie na studiach. Jeśli miesięcznie pobierałeś kwotę 800 zł, to dwa lata po zakończeniu studiów będziesz spłacał ok. 400 zł miesięcznie.
Jeżeli ukończysz studia w gronie 10% najlepszych studentów, otrzymasz obligatoryjne umorzenie nawet do 50% wartości kredytu.
Jeżeli trudna sytuacja życiowa będzie uniemożliwiała ci spłatę kredytu, wówczas minister może umorzyć kredyt częściowo, a w szczególnych przypadkach nawet w całości.

 

Aktualnie wniosek o udzielenie kredytu możesz złożyć w następujących bankach:
PKO Bank Polski S.A.,
Bank PEKAO S.A.,
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Spłata kredytu odbywa się na preferencyjnych warunkach, a czas spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu.

Powyższe informacje zostały pobrane z broszury MEiN “Wsparcie finansowe dla studentów – materiały informacyjne MEiN”
Informacje o kredytach studenckich – dostępne są także na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki