Zaznacz stronę

Opłaty za studia stacjonarne

Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązują zapisy Regulaminu studiów w ASP.

Określa on między innymi organizację i przebieg studiów oraz związane z tym prawa i obowiązki studentów.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu studiów oraz do wracania do jego lektury w przypadku pytań i wątpliwości dotyczących przebiegu studiów.

 

Opłaty za studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne w ASP są płatne. Opłaty związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych wynoszą odpowiednio:

Opłaty za wydanie dokumentów

=

ASP w Krakowie pobiera opłaty za wydanie następujących dokumentów:

  • legitymacja studencka – 22,00 zł
  • duplikat legitymacji studenckiej – 33,00 zł
  • dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów w języku obcym – 20,00 zł
  • dodatkowy odpis suplementu do dyplomu w języku obcym – 20,00 zł
  • duplikat dyplomu ukończenia studiów – 20,00 zł
  • duplikat suplementu do dyplomu – 20,00 zł

Opłaty za studia podyplomowe

=

Studia podyplomowe w ASP są płatne. Opłaty związane z kształceniem na studiach podyplomowych dla uczestników rozpoczynający cykl kształcenia od roku akademickiego 2023/2024 wynoszą odpowiednio:

  • za studia podyplomowe w zakresie malarstwa:

za I rok studiów 5 000,00 zł (semestr – 2 500,00 zł)
za II rok studiów 5 000,00 zł (semestr – 2 500,00 zł)

  • za studia podyplomowe w zakresie scenografii:

za I rok studiów 5 000,00 zł (semestr – 2 500,00 zł)
za II rok studiów 5 000,00 zł (semestr – 2 500,00 zł)
za 5 semestr studiów podyplomowych 2 500,00 zł

  • za studia podyplomowe w zakresie edukacji plastycznej:

za I rok studiów 5 000,00 zł (semestr – 2 500,00 zł)
za 3 semestr studiów podyplomowych  2 500,00 zł

Opłata za studia podyplomowe nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu, z wyjątkiem studiów podyplomowych w zakresie projektowania ubioru.

  • Oplata za wpis warunkowy na studiach podyplomowych wynosi 100,00 zł za 1 punkt ECTS.