Zaznacz stronę

Historia wydziału

Wydział Intermediów jest najmłodszym wydziałem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Powstał w 2012 roku w oparciu o pięcioletni dorobek działającej przy Wydziale Rzeźby Katedry Intermediów. Kierunek został uruchomiony dzięki wieloletnim staraniom profesorów Antoniego Porczaka i Artura Tajbera jako rozwinięcie działań ich pracowni. Inspiracją do utworzenia Wydziału były także pisma teoretyka i współtwórcy Fluxusu Dicka Higginsa oraz dorobek pierwszej intermedialnej jednostki powołanej przez prof. Hansa Bredera przy Uniwersytecie Iowa. Wydział Intermediów ASP prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia. Od początku swego istnienia dwukrotnie uzyskał kategorię naukową A.

Od początków do współczesności

Kierunek intermedia wyrasta z praktyk interdyscyplinarnych i dziedzictwa Awangard, czyli głównych zjawisk artystycznych rozwijających się od połowy XX wieku. Składają się na nie sztuka technologiczna, sztuka performance, instalacja, poezja konkretna, konceptualizm, kontekstualizm, sztuka poczty czy „nowych mediów”. Ta problematyka odbija się w twórczości, badaniach i eksperymentach prowadzonych w ramach kierunku, a także w jego strukturze. Na Wydziale funkcjonuje osiem pracowni kierunkowych oraz szereg przedmiotów, warsztatów i kursów. Dodatkowo Wydział prowadzi wiele programów współpracy międzynarodowej, programów badawczych oraz inicjatyw artystycznych.

Misja i cele

Studia na kierunku intermedia skierowane są do osób zainteresowanych sztuką współczesną, ponad jej historycznymi podziałami na odrębne dyscypliny. Do osób, które dostrzegają dynamiczną formę kultury. Od kandydatów wymagamy ogólnej wiedzy o współczesnej kulturze i sztuce, orientacji w zjawiskach określanych jako multi- i intermedialne. Jak również wysokich umiejętności i doświadczenia w korzystaniu z podstawowych, masowych technologii nowoczesnych: różnorodnych aplikacji komputerowych, internetu czy sprzętu do rejestracji obraz i dźwięku. Intermedia nie są pojęciem o ustabilizowanej zawartości, lecz stale podlegającym redefinicji procesem. Dlatego przygotowujemy naszych absolwentów do
pełnienia ról, których nie można z góry jednoznacznie zdefiniować i przewidzieć. Kształcimy nie tylko praktyczne umiejętności posługiwania się nowymi narzędziami. Przygotowujemy również do pracy samodzielnej, autorskiej – w wymiarze intelektualnym, technicznym i prawno-administracyjnym – oraz do tworzenia zadań i stanowisk pracy dla innych. A w końcu także do podejmowania wyzwań przyszłości w odpowiedzi na możliwe innowacje.