Zaznacz stronę

Informacje

Podstawą przyznania stypendium dla osób z niepełnosprawnością jest legitymowanie się ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Wnioski o stypendium dla osób z niepełnosprawnością należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do właściwego dla studenta Dziekanatu Wydziału.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością przyznawane jest od pierwszego dnia miesiąca w miesiącu złożenia kompletnego wniosku lub doręczenia brakujących dokumentów, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia października.