Zaznacz stronę

Informacje

Zapomoga może być przyznana z przyczyn losowych wywołujących przejściowo trudną sytuację materialną. Wniosek o zapomogę wraz z dokumentacją poświadczającą zaistnienie zdarzenia należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty jego wystąpienia.

Zapomoga może być przyznana maksymalnie dwa razy w roku akademickim i nie może być przyznana dwukrotnie na to samo zdarzenie losowe.

Wnioski należy złożyć osobiście lub przesyłać do właściwego Dziekanatu Wydziału.