Zaznacz stronę

Domy Studenckie

W roku akademickim 2024/2025 studenci ASP będą kwaterowani w Domu Studenckim Akademii Górniczo-Hutniczej przy
ul. Tokarskiego 1
(20 miejsc) oraz w Domu Studenckim Akademii Wychowania Fizycznego przy al. Jana Pawła II 80 (50 miejsc).

O przyznaniu miejsca w domach studenckich AGH i AWF decydować będzie odpowiednio kolejność rejestracji w systemie (AGH) /złożenia wniosku (AWF) z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo zakwaterowania mają osoby mieszkające w domach studenckich w roku akademickim 2023/24.

Zasady ubiegania się o miejsce w Domu Studenckim AGH:
1. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem w DS AGH dokonują elektronicznej rejestracji w Systemie Centralnego Rozdziału Miejsc MS AGH (https://akademik.agh.edu.pl) w nieprzekraczalnym terminie:
– studenci mieszkający w roku akademickim 2023/24 w DS. AGH do 31 maja br.
– pozostali studenci do 16 sierpnia br.

2. Po dokonaniu elektronicznej rejestracji należy obligatoryjnie przesłać informacje o tym fakcie do Działu Nauczania ASP na adres mailowy ebury@asp.krakow.pl

3. Do dnia 31 sierpnia br. pracownik Działu Nauczania przyzna miejsca w systemie AGH osobom, które zadeklarowały chęć zakwaterowania.

Uwaga! Pracownik Uczelni może przyznać miejsca wyłącznie studentom, którzy dokonali wcześniejszej rejestracji w Systemie Centralnego Rozdziału Miejsc MS AGH.

4. Po przyznaniu miejsca przez pracownika Działu Nauczania osoby zgłoszone do zakwaterowania otrzymają na adres mailowy wskazany przy rejestracji wiadomość z Systemu Centralnego Rozdziału Miejsc MS AGH z informacją o konieczności potwierdzenia przyznanego miejsca.

5. Deklaracji zakwaterowania lub ewentualną rezygnację z miejsca należy złożyć najpóźniej do dnia 6 września br. Brak deklaracji zakwaterowania we wskazanym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca.

Zasady ubiegania się o miejsce w Domu Studenckim AWF:
1. Aby ubiegać się o miejsce w DS AWF należy wypełnić wniosek dostępny tutaj oraz zgodę na udostępnienie danych osobowych dostępną tutaj i przesłać na adres ebury@asp.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie:
– studenci mieszkający w roku akademickim 2023/24 w DS. AWF do 31 maja br.
– pozostali studenci do 16 sierpnia br.

Uwaga!
Wysokość regulaminowej kaucji wskazanej we wniosku może ulec zmianie.

2. Pracownik Działu Nauczania poinformuje o przyznaniu miejsca lub nie najpóźniej do dnia 31 sierpnia br.

3. O ewentualnej rezygnacji z przyznanego miejsca należy poinformować obligatoryjnie pracownika Działu Nauczania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem mailowym: ebury@asp.krakow.pl