Zaznacz stronę

Legitymacja studencka

Komunikat dot. przedłużania ważności legitymacji studenckiej na semestr letni 2023/2024:

Od 11 marca 2024 r. (poniedziałek) będzie możliwość przedłużenia ważności legitymacji studenckiej na semestr letni 2023/24, do 31.10.2024r., w Dziale Nauczania (pok. 118), Plac Matejki 13,
w godzinach przyjęć:
od poniedziałku do czwartku od 10.00 do 14.00.

Przy przedłużaniu legitymacji sprawdzana będzie ważność badań lekarskich. Brak ważnych badań będzie skutkować nie przedłużeniem ważności legitymacji.

 

Warunkiem przedłużenia ważności legitymacji studenckiej jest posiadanie aktualnych badań lekarskich (dotyczy studentów wszystkich lat studiów). Badania można wykonać nieodpłatnie w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy przy ul. Zygmunta Augusta 1 na podstawie skierowania wydanego przez dziekanat danego wydziału. Ważność badań można sprawdzić w systemie Akademus na koncie studenta – należy kliknąć w menu studia (panel boczny), a następnie w prawym górnym rogu kliknąć w zaświadczenia.

Przypominamy, że student powracający z urlopu długoterminowego udzielonego z powodu długotrwałej choroby jest zobowiązany do wykonania kontrolnych badań lekarskich i przedłożenia zaświadczenia lekarza medycyny pracy w terminie 14 dni od rozpoczęcia semestru. Dział Nauczania nie będzie przedłużał legitymacji studenckich w przypadku gdy po powrocie z urlopu ‘zdrowotnego’ student nie będzie miał aktualnych badań.

W przypadku utraty legitymacji studenckiej, zmiany danych osobowych umieszczonych na legitymacji lub w sytuacji gdy na legitymacji skończyły się pola na hologramy należy wypełnić odpowiedni druk z poniższej listy i złożyć go osobiście w Dziale Nauczania.

Uwaga: absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy kontynuują kształcenie w ASP w ramach studiów drugiego stopnia, korzystają w dalszym ciągu z wydanej na studiach pierwszego stopnia legitymacji studenckiej.

Karta obiegowa

Student rozlicza się na koniec ostatniego semestru studiów, w terminie wskazanym przez dziekana, ze wszystkich zobowiązań wobec wydziału oraz ASP, a w szczególności z opłat związanych ze studiami oraz z wypożyczeń w bibliotece, składając wydziałową kartę obiegową.

Wniosek o uczestnictwo w zajęciach na innych wydziałach

Studenci mogą realizować zajęcia objęte programem studiów na innym niż macierzysty kierunek studiów, w tym na innym wydziale ASP, za zgodą dziekana wydziału przyjmującego oraz macierzystego. W tym celu należy zapoznać się z zasadami uczestnictwa studentów w zajęciach prowadzonych przez inne wydziały (pdf) oraz złożyć wniosek (pdf).

Więcej informacji udziela Dział Nauczania:
pl. Matejki 13, pok. 118

Marta Kalandyk

Uprzejmie informujemy, że biuro Działu Nauczania jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 14.00

Kontakt:

W piątki Dział Nauczania jest nieczynny – kontakt jedynie mailowy.