Zaznacz stronę

Dr hab. Joanna Kubicz, prof. ASP

Prorektor Joanna Kubicz uśmiecha się w galerii sztuki

Autorka studenckich warsztatów Interactive Lab w ramach których powstały międzynarodowe działania artystyczno-projektowe (”By-pass”, „Perpetuus – systemy kodowania przestrzeni”,„Gap Game”, „Habiter, habitant, habitude”, „Memory Stream”, „Spazio polifonico”), współtwórca Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz i jego sześciu edycji.

Współprace

Realizuje multidyscyplinarne projekty, promując współpracę uczelni z otoczeniem naukowym i społeczno-kulturalnym. Koordynowała przy współpracy z artystką Hedvą Ser (UNESCO Goodwill Ambassador & Special Envoy for Cultural Diplomacy) studencki projekt adaptacji przestrzeni pod ekspozycję rzeźb przy Bulwarze Kurlandzkim w Krakowie, jest inicjatorką międzynarodowego programu studiów Design, Art & Technology (DAT) oraz programu studenckich praktyk realizowanych we Włoszech.

Współpracując podczas Nocy Muzeów z Muzeum Narodowym w Krakowie, koordynowała dwie edycje interdyscyplinarnych studenckich działań „Cracovia re/in/venting” (2018) i „InadreamCracovia” (2019).

Współpracuje z organizacjami i fundacjami, moderując działania interaktywnego, świadomego projektowania w relacjach prospołecznych. Wspólnie z partnerami zrealizowała wystawy promujące młodych artystów i projektantów m.in. Self/ie – Design – It (2016)Babie lato (2018), Nie/świadomość (2019), Spazio polifonico (2019), Zamieszkiwanie (2020)

Zrealizowała wiele projektów przestrzeni architektonicznych oraz obiekty wyposażenia wnętrz znajdujące się obecnie w kolekcjach prywatnych w kraju za granicą.

Dr hab. Agata Kwiatkowska-Lubańska, prof. ASP

Prorektor Agata Kwiatkowska - Lubańska pozuje w dziennych świetle, przy drzwiach

Współprace

Dorobek naukowy

Dr hab. Robert Sowa, prof. ASP

Prorektor Robert Sowa pozuje, siedząc w fotelu w półmroku

Urodzony 10.04.1972 w Krakowie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Grafiki, specjalizacja film animowany. Reżyser filmów animowanych, producent. Zajmuje się autorskim filmem animowanym, malarstwem i fotografią. Jest również autorem projektów multimedialnych łączących m.in. animację z muzyką współczesną. Współpracował też przy realizacji wielu filmów fabularnych i dokumentalnych. Kieruje Pracownią Filmu Animowanego ASP w Krakowie.

Filmy Roberta Sowy były prezentowane na wielu festiwalach krajowych i międzynarodowych, biorąc udział w prestiżowych pokazach m.in. w:

  • Centrum Pompidou, Paryż
  • Museum of Modern Art, Nowy Jork
  • Festival del Film, Locarno
  • Center for Digital Arts and Experimental Media DXARTS, University of Washington, USA
  • Anima Mundi Gallery, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brazylia
  • Muzeum Narodowe w Krakowie
  • The New Generation of Polish Cinema, Londyn
  • Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa
  • Centrum Sztuki Współczesnej, (CCCB), Barcelona

Laureat nagród i wyróżnień za swoje osiągnięcia artystyczne.

Współpracuje jako wykładowca z Instytutem Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagielońskiego oraz wieloma instytucjami kultury w kraju i na świecie. Współpracował przy organizacji 25. edycji Międzynarodowych Warsztatów Filmu Animowanego w Krakowie. Dwukrotny Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu ‘Artist in Residence’ na zaproszenie Uniwersytetu Washingtona w Seattle, USA. Dyrektor Artystyczny Centrum Animacji w Krakowie .

Jest członkiem:

  • Stowarzyszenia Filmowców Polskich
  • Association Internationale du Film D’Animation, ASIFA
  • Ekspertem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Kurator konkursu animacji Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Dr hab. Bartłomiej Struzik, prof. ASP

Prorektor Bartłomiej Struzik podpisuje dokumenty przy biurku

Urodzony w 1977 roku w Zamościu. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, gdzie w 2003 r. zrealizował dyplom pod kierunkiem prof. Jerzego Nowakowskiego. Podczas studiów związany m. in. z pracownią rysunku kierowaną przez prof. Stanisława Puchalika. Promotorem jego doktoratu był prof. Andrzej Getter. Ukończył studia na kierunku dyplomacja kulturalna w Collegium Civitas w Warszawie realizując pracę dyplomową pod opieką naukową ambasadora, dr. Ryszarda Żółtanieckiego. Studiował również na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (studia podyplomowe).

Członek międzynarodowych stowarzyszeń:

 • Centre for Art, Society and Transformation w Melbourne Australia
 • Moving.Lab – European Interdisciplinary Laboratory of Culture and Education z siedzibą w Luksemburgu (przewodniczący Rady Naukowej)
 • Od 2019 roku jest członkiem Europejskiego Parlamentu Kultury (ECP)
 • Zasiada w Radzie Programowej Międzynarodowej Konferencji Cultural Diplomacy – Transatlantic Dialogue w Luksemburgu
 • Współpracuje z Fundacją Renesansu Portretu Barbary Hamilton oraz Stowarzyszeniem Artystycznym Wa-No Contemporary w Japonii

Asystent, adiunkt i obecnie profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2017 roku kieruje Katedrą Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego Wydziału Rzeźby, z którą jest związany pracą naukowo-dydaktyczną od 2003 roku. W latach 2015-2020 profesor wizytujący w Hubei Institute of Fine Arts – powołany na stanowisko w drodze międzynarodowego konkursu. Wykłady i warsztaty gościnne w wielu uczelniach w Europie, Australii, Chinach i Izraelu. Odbył staż dydaktyczny w Zürcher Hochschule der Künste w Szwajcarii w ramach Swiss-European Mobility Program.

Twórczość i osiągnięcia

Twórczość w zakresie sztuki przestrzeni. Laureat międzynarodowych konkursów sztuki współczesnej – głównie w Japonii: m.in. Kajima Sculpture-Architecture-Space Competition – Tokio, Kanazawa Machinaka Sculpture Competition, Sakaide Art Grand Prix, Kobe Biennale. Swoje prace prezentował w ramach wystaw zbiorowych i pokonkursowych oraz podczas indywidualnej prezentacji w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Redaktor naukowy cyklu wydawniczego Przestrzeń-Czas-Forma: Wydawnictwo ASP w Krakowie.

Otrzymał stypendium Towarzystwa Przyjaciół Krakowa w Chicago. Stypendysta Ministra Kultury, laureat Stypendium Twórczego Prezydenta Miasta Krakowa. Odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Za działalność twórczą i pracę dydaktyczną uzyskał Nagrody Rektora ASP w Krakowie (III, II i I stopnia oraz Nagrodę Specjalną). Zasiada w jury krajowych i międzynarodowych konkursów artystycznych, w tym w jury cyklicznego konkursu Dyplom Roku, organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

Promotor i autor laudacji w postępowaniu o nadanie Doktoratu Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Daniemu Karavanowi (2020 r.)