Zaznacz stronę

Regulamin studiów

Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązują zapisy Regulaminu studiów w ASP.

Określa on między innymi organizację i przebieg studiów oraz związane z tym prawa i obowiązki studentów.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu studiów oraz do wracania do jego lektury w przypadku pytań i wątpliwości dotyczących przebiegu studiów.

Regulamin studiów podyplomowych

Uczestników studiów podyplomowych zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu studiów podyplomowych, który określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych oraz prawa i obowiązki uczestników studiów podyplomowych prowadzonych w ASP w Krakowie.