Zaznacz stronę

Biuro Radców Prawnych

plac Matejki 13, 31-157 Kraków

mgr Michał Cyran
Radca prawny

Dyżur:

 • poniedziałek: 7.00 – 11.00
 • środa: 7.30 – 15.30
 • czwartek: 11.30 – 15.30

mgr Alina Handzlik
Radca prawny

Dyżur:

 • wtorek: 7.30 – 15.30
 • czwartek: 11.30 – 15.30

Akademickie Biuro Karier

ul. Piłsudskiego 21/8, 31-110 Kraków

Godziny przyjmowania stron:

 • Poniedziałek 10.00 – 15.00
 • Wtorek 10.00 – 15.00
 • Środa 10.00 – 15.00
 • Czwartek 10.00 – 15.00
 • Piątek – nieczynne

mgr Katarzyna Gwiazda
Kierownik

lic. Barbara Siorek

mgr Joanna Groszek

Biuro Zamówień Publicznych

pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków
(budynek dawnego Dworca PKP, II piętro, p. 14)

Jolanta Kurek
Koordynator biura 

Krzysztof Słodowski

Bożena Cieśla

Biuro Współpracy Międzynarodowej

mgr Anna Knych-Sałach
starszy specjalista

mgr Zuzanna Witkowska
starszy specjalista

Biuro Pozyskiwania Funduszy

pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków
(budynek dawnego Dworca PKP, II piętro, p. 15)

mgr inż.Agnieszka Ziółko-Miska
Koordynator biura

mgr Dobromiła Bieszczad

Kanclerzyni

 Plac Matejki 13, 31-157 Kraków
pok. 105

mgr Monika Wiejaczka

Kwestor

Plac Matejki 13, 31-157 Kraków

mgr Katarzyna Rówińska 

Dział Spraw Pracowniczych

mgr Monika Maj
Kierownik

mgr Małgorzata Wyroba
Zastępca Kierownika
umowy o pracę i ich zmiany, akta osobowe, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, wnioski emerytalne

Magdalena Kubacka
statystyka publiczna, zakresy zadań i badania profilaktyczne pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Anna Budyn
płace nauczycieli akademickich, wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych związanych z dydaktyką i nauką, PPK

mgr Edyta Cygan
sprawy umów cywilnoprawnych związanych z dydaktyką, rozliczenie godzin ponadwymiarowych

mgr inż. Izabela Czosnyka
czas pracy, urlopy i inne nieobecności, badania kontrolne

mgr Dorota Pękala
sprawy socjalne, badania profilaktyczne nauczycieli akademickich, zakresy czynności nauczycieli akademickich

mgr Justyna Król
sprawy umów cywilnoprawnych niezwiązanych z dydaktyką, legitymacje pracownicze, podnoszenie kwalifikacji, ewidencja nagród i odznaczeń

mgr Monika Tylek-Olko
płace pracowników niebędących nauczycielami, wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych związanych z administracją, wypłaty socjalne, PPK

Dział Nauczania

pl. Matejki 13, 31-157 Kraków
I piętro, pok. 117, 118

Uprzejmie informujemy, że biuro Działu Nauczania jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach
od 10.00 do 14.00
.
W piątki Dział Nauczania jest nieczynny – prosimy o kontakt mailowy.

mgr Elżbieta Mroziak
Kierownik

mgr Marta Kalandyk
Zastępca Kierownika

mgr Karolina Jachimczyk
starszy specjalista

lic. Ewelina Bury
specjalista

mgr inż. Maria Jania
starszy specjalista

Dział Finansowo-Księgowy

pl. Matejki 13, 31-157 Kraków

Piątek jest dniem wewnętrznym.
W tym dniu podpisywanie dokumentów możliwe jest tylko w godzinach 11.00-11.30.

mgr Katarzyna Rówińska
Kwestor

mgr Katarzyna Rytysa-Bańbuła
Zastępca Kwestora

Marcin Korus
ewidencja faktur, ewidencja wniosków

Małgorzata Janiszewska
rozliczenia projektów, analizy kosztów i VAT

Anna Kordula
rozliczenia projektów, analizy kosztów i VAT

mgr Magdalena Trojanowska
rozliczenia faktur, zaliczek, środki trwałe, delegacje krajowe i zagraniczne

mgr Lidia Mostek
rozliczenia dotacji na realizację zadań badawczych, delegacje krajowe i zagraniczne

Elżbieta Persona
rozliczenia z kontrahentami i studentami

Jolanta Sycz
rozliczenia z kontrahentami i studentami

Dział Administracyjno-Gospodarczy

pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków
(budynek dawnego Dworca PKP, II piętro, p. 2, 4, 5, 12)

mgr Małgorzata Michałek
kierownik

mgr Michał Kurek
zastępca kierownika

mgr Anna Chwalibóg
główny specjalista ds. administracji i analiz

mgr Zbigniew Zięba
starszy specjalista ds. administracji technicznej i ochrony środowiska

mgr Barbara Bednarz
Sekcja ds. zarządzania majątkiem
koordynator sekcji, główny specjalista

Małgorzata Bażela
Sekcja ds. zarządzania majątkiem
specjalista

mgr Robert Makarski
Sekcja ds. zarządzania majątkiem
samodzielny referent ds. ewidencji majątku

Leszek Pajerski
Kierowca

Łukasz Worobjow
Zaopatrzenie

ZAPOTRZEBOWANIE NA TRANSPORT

ZGŁASZANIE USTEREK, ZAPOTRZEBOWANIA NA POMOC TECHNICZNĄ, PRACE PORZĄDKOWE

ZGŁASZANIE AWARII

Sekcja techniczna
Andrzej Pyc
Bogusław Mucha
Janusz Fiołek
Artur Grabski
Piotr Spyrka

PORTIERNIE:

 • Pl. Matejki 13 – tel. 518 514 829
 • Ul. Smoleńsk 9 – tel. 511 188 839
 • Ul. Lea 27-29 – tel. 511 188 908
 • Ul. Karmelicka 16 – tel. 511 188 847
 • Ul. Syrokomli 21 – tel. 510 014 639
[/et_pb_column]

Dział Informatyczny

Jana Matejki 13, 31-157 Kraków
V piętro, s. 401

mgr inż. Grzegorz Midura
Kierownik
Administracja serwerami oraz siecią, wdrożenia, integracje, strony www

inż. Magdalena Stawowy-Sarara
Zastępca Kierownika
Wsparcie systemu Akademus, wdrożenia, Microsoft 365, licencje na oprogramowanie, legitymacje elektroniczne, rozliczenia budżetów 

inż. Kamil Ubowski
Systemy bezpieczeństwa, pierwsza linia wsparcia informatycznego sprzętu i oprogramowania komputerowego

Łukasz Barczyk
Pierwsza linia wsparcia informatycznego sprzętu i oprogramowania komputerowego

inż. Michał Kozioł
Pierwsza linia wsparcia informatycznego sprzętu i oprogramowania komputerowego, kopie zapasowe, OPZ do postępowań o zamówienia publiczne w zakresie IT

lic. Krzysztof Domagała
Pierwsza linia wsparcia informatycznego sprzętu i oprogramowania komputerowego, wsparcie systemu Cogisoft

Michał Wójtowicz
Pierwsza linia wsparcia informatycznego sprzętu i oprogramowania komputerowego, wykonywanie sieci LAN

[/et_pb_column]

Samodzielne stanowiska

Janusz Banaś
pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków
(budynek dawnego Dworca PKP, II piętro, pok. 16)

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

mgr Zdzisław Zapał

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

 

mgr inż. Marcin Langkamer

[/et_pb_column]

Dział Inwestycji

pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków
(budynek dawnego dworca PKP, II piętro, p. 15, 16)

mgr inż. Bożena Luzar
Kierownik działu

mgr inż. Marcin Langkamer

inż. Tomasz Porąbka

Andrzej Pyc
Sekcja techniczna

Bogusław Mucha
Sekcja techniczna

[/et_pb_column]