Zaznacz stronę

Kierunek malarstwo – stacjonarne, jednolite studia magisterskie

Czas trwania studiów: 10 semestrów
Limit przyjęć: 21 osób

Przebieg egzaminu wstępnego

 • Etap I – Przegląd i ocena prac kandydatów (online) – kandydaci w terminie rejestracji online od 31 maja do 19 czerwca 2023 r. kandydaci przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online – w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać reprodukcje prac malarskich i rysunkowych wykonanych w dowolnej technice w ilości 25 sztuk (np. 10 prac malarskich + 15 prac rysunkowych), a także szkice malarskie i rysunkowe oraz dodatkowo cyfrową dokumentację innych działań artystycznych. Wszystkie prace powinny być umieszczone na osobnych stronach w jednym pliku PDF o formacie A4 (system przyjmuje pliki pdf o wielkości do 100 MB).
  Plik należy podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata. Każda z prac w pliku PDF powinna być podpisana i datowana (tytuł, wymiary: wys.szer. w centymetrach, data powstania) FORMAT plików w dokumencie pdf: długość krótszej krawędzi fotografii min. (1920 piksele), rozdzielczość 72 dpi.
  Do portfolio należy dołączyć dokument z oświadczeniem o autorstwie i oryginalności prac.
  21, 22, 23 czerwca 2023 r. komisja przegląda i ocenia przesłane prace bez uczestnictwa kandydata.
 • Etap II – Egzamin praktyczny (stacjonarnie) 27, 28 czerwca 2023r.  (kandydata obowiązują wszystkie podane terminy)
 • Etap III – Egzamin teoretyczny (stacjonarnie) 3, 4, 5* lipca 2023r.  (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu)* termin uzależniony od liczby kandydatów

Punktacja:
Etap I – maksimum – 50 pkt. Warunkiem dopuszczenia kandydata do II etapu jest uzyskanie min. 20 pkt.
Etap II – maksimum – 50 pkt. Warunkiem zaliczenia etapu jest uzyskanie min. 20 pkt.

Etap III – maksimum – 50 pkt. Warunkiem zaliczenia etapu jest uzyskanie min. 20 pkt.

Ważne terminy

 • Rejestracja online: 31 maja – 19 czerwca 2023 do godz. 12:00
 • Przesłanie dokumentów (wielkość plików pdf do 100 MB): w okresie trwania rejestracji online 31 maja – 19 czerwca 2023 r. do godz. 12:00
  (maturzyści 2023 po ogłoszeniu wyników matur, dosyłają świadectwa dojrzałości do dnia 11 lipca 2023 roku do godz. 12:00)
  Przesyłając ankietę osobową kandydata prosimy pamiętać o zaznaczeniu zgód na przetwarzanie danych osobowych. Bez nich nie możemy Państwa dopuścić do dalszej procedury rekrutacyjnej.

Egzamin

 • Etap I – 22, 23 czerwca 2023r. (stacjonarnie) – kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu
 • Etap II – 28, 29, 30 czerwca 2023 r. (stacjonarne) – kandydata obowiązują wszystkie podane terminy, w których realizuje kolejne zadania egzaminu praktycznego
 • Etap III – 30 czerwca 2023 r. (stacjonarnie)

  Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 19 czerwca 2023 o godz. 12:00

  Sekretarz ZR informuje kandydatów o dokładniej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się etap I, II i III egzaminu (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

  Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku malarstwo określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów

  • Sztuka Świata, praca zbiorowa, tomy 1-10, Warszawa 1989-1996
  • Sztuka Polska, praca zbiorowa, tomy 1-6, Warszawa 2013-2020
  • Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 1978 (i późniejsze).
  • Tadeusz Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, 3 tomy, Warszawa 1957-1964.
  • Ernst Gombrich, O sztuce, tłum. zbiorowe, Poznań 2009 (i późniejsze).
  • Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, red. Grzegorz Borkowski, Adam Mazur, Monika Branicka, Warszawa 2007.
  • Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2007
  • Karol Sienkiewicz, Zatańczą ci co drżeli. Polska sztuka krytyczna, Kraków 2014.
  • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, Warszawa 2001
  • T. Dobrowolski, Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Wrocław 1976
  • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1982
  • B. Osińska, Sztuka i czas, t. 1–2, WSiP, Warszawa 2005 (i późniejsze)
  • M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1986
  • M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 1989

  Dane teleadresowe

   Dziekanat Wydziału Malarstwa
   kierunek: malarstwo
   stacjonarne, jednolite studia magisterskie
   pl. Matejki 13
   31-157 Kraków
   II piętro, pok. 204

   mgr Agnieszka Manowiecka
   mail: amanowiecka@asp.krakow.pl
   tel. 789 142 539