Zaznacz stronę

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – stacjonarne studia pierwszego stopnia

Czas trwania studiów: 6 semestrów
Limit przyjęć: 12 osób

Przebieg egzaminu wstępnego (stacjonarnie)

 • Etap I – Przegląd i ocena prac kandydatów
 • Etap II – Egzamin praktyczny
 • Etap III – Egzamin teoretyczny

Ważne terminy

Rejestracja online: 29 maja  – 18 czerwca 2024 do godz. 12:00

 • Przesłanie dokumentów (wielkość plików pdf do 100 MB): w okresie trwania rejestracji online 29 maja – 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00
  (maturzyści 2024 po ogłoszeniu wyników matur, dosyłają świadectwa dojrzałości do dnia 11 lipca 2024 roku do godz. 12:00)

Egzamin

  • Etap I – 25, 26 czerwca 2024 r. (kandydat otrzyma indywidualny termin egzaminu)
  • Etap II – 1, 2, 3 lipca 2024 r. (kandydata obowiązują wszystkie podane terminy, w których realizuje kolejne zadania egzaminu praktycznego)
  • Etap III – 3, 4 lipca 2024 (kandydat otrzyma indywidualny termin egzaminu)

  Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

  Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej.

  Spis lektur zalecanych dla kandydatów

   • B. Osińska, Sztuka i czas. Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych, cz. I–IV, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ,Warszawa 1986–1988
   • E.H. Gombrich, O sztuce, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1997 (także inne wydania)
   • Sztuka świata, tomy 1–10, Wydawnictwo Arkady ,Warszawa 1989–1996
   • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, Warszawa 2008 (także inne wydania)
   • M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wdanie trzecie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988 (również wcześniejsze wydania)
   • M. Rzepińska, Studia z teorii i historii koloru, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966 (także inne wydania pt.: Historia koloru)
   • J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987
   • T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, 1764–1964, t. I–III, Wrocław–Warszaw–Kraków 1957–1964
   • T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978 (także inne wydania)
   • A. Malraux, Przemiana Bogów, t. I: Nadprzyrodzone, tłum. E. Bąkowska, t. II: Nierzeczywiste, tłum. J. Guze, t. III: Ponadczasowe, tłum. J. Lisowski, Warszawa 1985
   • H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962 (wznowienie: wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2006, w serii: Klasyka Światowej Humanistyki)
   • H. Read, O pochodzeniu formy w sztuce, tłum. E. Życieńska, przedm. A. Osęka, Warszawa 1973
   • M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1980
   • A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1972, 1978
   • M. Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk 2002
   • A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981
   • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1982

   Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – stacjonarne, studia drugiego stopnia

   Czas trwania studiów: 4 semestry

   Limit przyjęć: 10 osób

   Do podjęcia studiów drugiego stopnia może zostać dopuszczona osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

   Przebieg egzaminu wstępnego: przegląd i ocena prac kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna (stacjonarnie)

   Ważne terminy

   Rejestracja online: 29 maja – 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00

   • Przesłanie dokumentów (wielkość plików pdf do 100 MB): w okresie trwania rejestracji online 29 maja – 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00
    (dyplomanci 2023 dostarczają dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenia o uzyskaniu takiego dyplomu do dnia 11 lipca 2024 r. do godz. 12:00)

   Egzamin wstępny –  przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna (stacjonarnie): 4 lipca 2024 r.

   Sekretarz ZR informuje online kandydatów o dokładnej godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

   Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia drugiego stopnia określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej.

   Spis lektur zalecanych dla kandydatów

    • B. Osińska, Sztuka i czas. Podręcznik dla Liceum Sztuk Plastycznych, cz. I–IV, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ,Warszawa 1986–1988
    • E.H. Gombrich, O sztuce, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1997 (także inne wydania)
    • Sztuka świata, tomy 1–10, Wydawnictwo Arkady ,Warszawa 1989–1996
    • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, Warszawa 2008 (także inne wydania)
    • M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wdanie trzecie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988 (również wcześniejsze wydania)
    • M. Rzepińska, Studia z teorii i historii koloru, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966 (także inne wydania pt.: Historia koloru)
    • J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności, Warszawa 1987
    • T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, 1764–1964, t. I–III, Wrocław–Warszaw–Kraków 1957–1964
    • T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978 (także inne wydania)
    • A. Malraux, Przemiana Bogów, t. I: Nadprzyrodzone, tłum. E. Bąkowska, t. II: Nierzeczywiste, tłum. J. Guze, t. III: Ponadczasowe, tłum. J. Lisowski, Warszawa 1985
    • H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962 (wznowienie: wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2006, w serii: Klasyka Światowej Humanistyki)
    • H. Read, O pochodzeniu formy w sztuce, tłum. E. Życieńska, przedm. A. Osęka, Warszawa 1973
    • M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1980
    • A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1972, 1978
    • M. Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk 2002
    • A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981
    • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1982

    Dane teleadresowe

     Dziekanat Wydziału Malarstwa
     kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
     stacjonarne, studia pierwszego i drugiego stopnia
     pl. Matejki 13
     31-157 Kraków
     II piętro pok. 203

     Anna Trybek
     tel: (12) 299 20 31
     atrybek@asp.krakow.pl