Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie może być dopuszczona osoba, która posiada:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce lub za granicą
    ASP w Krakowie w postępowaniu rekrutacyjnym nie bierze pod uwagę wyników egzaminu maturalnego. Istotne jest pozytywne zdanie egzaminu dojrzałości.
  • tytuł licencjata, magistra lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunków pokrewnych wskazanych przez Wydział prowadzący kształcenie, w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia oraz spełni warunki rekrutacji ustalone przez ASP w Krakowie.

Osobiste konto kandydata w systemie jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą (widoczną w panelu kandydata w górnym lewym rogu, oznaczona kopertą) Kandydaci zobowiązani są przesyłać skany/zdjęcia wymaganych dokumentów za pomocą systemowej skrzynki odbiorczej, na adres mailowy imienny wpisując jako odbiorcę wiadomości imię i nazwisko osoby wyznaczonej do odbioru dokumentów (podanej w opisach kierunków). Wielkość dokumentów nie powinna przekraczać 20 MB. Dokumenty przesłane inną drogą nie będą rozpatrywane.

Przesyłanie skanów lub zdjęć dokumentów w terminie rejestracji online na studia prowadzone jako studia
- stacjonarne: od 25 maja do 8 czerwca 2021 r. do godz. 23:45
- niestacjonarne: od 1 lipca do 13 lipca 2021 r. do godz. 23:45

Maturzyści 2021, po ogłoszeniu wyników matur, dosyłają świadectwa dojrzałości do dnia 8 lipca 2021 roku.
Dyplomanci 2021 dosyłają dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu do dnia 8 lipca 2021 roku.

Wykaz wymaganych dokumentów określa - § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia.

Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zmieścili się w limicie przyjęć będą proszeni o potwierdzenie podjęcia studiów, otrzymają skierowania na badania lekarskie oraz dostarczenia do  kompletu dokumentów – zgodnego z zapisem § 9 ust. 2 uchwały rekrutacyjnej. Informacje w tym zakresie kandydat otrzyma po dniu ogłoszenia wyników przyjęć.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.