Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie może być dopuszczona osoba, która posiada:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce lub za granicą
    ASP w Krakowie w postępowaniu rekrutacyjnym nie bierze pod uwagę wyników egzaminu maturalnego. Istotne jest pozytywne zdanie egzaminu dojrzałości.
  • tytuł licencjata, magistra lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunków pokrewnych wskazanych przez Wydział prowadzący kształcenie, w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia oraz spełni warunki rekrutacji ustalone przez ASP w Krakowie.

Terminy składania dokumentów:
studia stacjonarne: 8 - 10 czerwca 2020 r.

Maturzyści 2020 dostarczają świadectwa dojrzałości do dnia 7 lipca 2020 roku.
Dyplomanci 2020 dostarczają dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu do dnia 7 lipca 2020 roku.

studia niestacjonarne: 10-11 lipca 2020 r.

Wykaz wymaganych dokumentów określa - § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej

Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny.

Zarejestrowani kandydaci składają kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez szkołę średnią lub poprzednią uczelnię kandydata, urząd wydający dokument, biuro notarialne lub przez ASP w Krakowie. Uwierzytelnienie kserokopii przez ASP w Krakowie jest możliwe tylko pod warunkiem przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów. Kserokopie dokumentów nie będą zwracane.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia.

 

Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zmieścili się w limicie przyjęć zobligowani są do potwierdzenia podjęcia studiów, odebrania z dziekanatu skierowania na badania lekarskie oraz dostarczenia do dziekanatu kompletu dokumentów – zgodnego z zapisem § 9 ust. 2 uchwały rekrutacyjnej.

w terminie:

studia stacjonarne: od 9 lipca do 23 lipca 2020

studia niestacjonarne: od 21 lipca do 31 sierpnia 2020

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.