Zaznacz stronę

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2023/2024

$

Semestr zimowy

 • od 2 października (poniedziałek) 2023 roku do 21 grudnia (czwartek) 2023 roku
 • od 2 stycznia (wtorek) 2024 roku do 2 lutego (piątek) 2024 roku

Semestr letni

 • od 19 lutego (poniedziałek) 2024 roku do 28 marca (czwartek) 2024 roku
 • od 3 kwietnia (środa) 2024 roku do 31 maja (piątek) 2024 roku

Sesje egzaminacyjne 2023/2024

 

$

Sesja zimowa

 • od 5 lutego (poniedziałek) 2024 roku do 9 lutego (piątek) 2024 roku

Zimowa sesja poprawkowa

 • w terminach ustalonych przez dziekanów, między 19 a 29 lutego 2024 roku

Sesja letnia

 • od 3 czerwca (poniedziałek) 2024 roku do 14 czerwca (piątek) 2024 roku

Letnia sesja poprawkowa

 • od 16 września (poniedziałek) 2024 roku do 30 września (poniedziałek)
  2024 roku

Przerwa semestralna
i dni wolne 2023/2024

$

Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

 • od 22 grudnia (piątek) 2023 roku do 29 grudnia (piątek) 2023 roku

Przerwa semestralna

 • od 12 lutego (poniedziałek) 2024 roku do 16 lutego (piątek) 2024 roku

Przerwa świąteczna (Wielkanoc)

 • od 29 marca (piątek) 2024 roku do 2 kwietnia (wtorek) 2024 roku

Wakacje letnie

 • od 1 lipca (piątek) 2024 roku do 30 września (poniedziałek) 2024 roku

Okres od 17 czerwca do 30 września 2024 roku może być przeznaczony na realizację obowiązkowych praktyk zawodowych lub artystycznych wynikających z programu studiów.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:

 • dzień uroczystej inauguracji roku akademickiego w ASP
 • 2 maja 2024 r.

Zajęcia dydaktyczne
w roku akademickim 2022/2023

$

Semestr zimowy

 • od 3 października (poniedziałek) 2022 roku do 22 grudnia (czwartek)
  2022 roku
 • od 2 stycznia (poniedziałek) 2023 roku do 3 lutego 2023 roku (2 lutego 2023 r. zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla piątku)

W okresie od 3 grudnia 2022 r. do 7 stycznia 2023 r. zajęcia będą odbywać się zdalnie.

Semestr letni

 • od 20 lutego (poniedziałek) 2023 roku do 6 kwietnia (czwartek) 2023 roku
  (6 kwietnia 2023 r. zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla wtorku)
 • od 12 kwietnia (środa) 2023 roku do 2 czerwca (piątek) 2023 roku

Sesje egzaminacyjne 2022/2023

 

$

Sesja zimowa

 • od 6 lutego (poniedziałek) 2023 roku do 10 lutego (piątek) 2023 roku

Zimowa sesja poprawkowa

 • w terminach ustalonych przez dziekanów, między 20 a 28 lutego 2023 roku

Sesja letnia

 • od 5 czerwca (poniedziałek) 2023 roku do 16 czerwca (piątek) 2023 roku

Letnia sesja poprawkowa

 • od 15 września (piątek) 2023 roku do 29 września (piątek) 2023 roku

Przerwa semestralna
i dni wolne 2022/2023

$

Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

 • od 23 grudnia (piątek) 2022 roku do 30 grudnia (piątek) 2022 roku

Przerwa semestralna

 • od 13 lutego (poniedziałek) 2023 roku do 17 lutego (piątek) 2023 roku

Przerwa świąteczna (Wielkanoc)

 • od 7 kwietnia (piątek) 2023 roku do 11 kwietnia (wtorek) 2023 roku

Wakacje letnie

 • od 3 lipca (poniedziałek) 2023 roku do 29 września (piątek) 2023 roku

Okres od 19 do 30 czerwca 2023 roku może być przeznaczony na realizację obowiązkowych praktyk zawodowych lub artystycznych wynikających z programu studiów.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:

 • dzień uroczystej inauguracji roku akademickiego w ASP
  31 października 2022 r.,
 • 2 listopada 2022 r. oraz 2 maja 2023 r.