Zaznacz stronę

prof. dr hab. Marek Błażucki

Ukończył studia na Wydziale Architektury Wnętrz krakowskiej ASP, gdzie w 1996 obronił z wyróżnieniem dyplom magisterski opracowany w II Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz pod kierunkiem prof. Barbary Borkowskiej-Larysz, wraz z aneksem wykonanym w II Pracowni Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz pod kierunkiem prof. Jerzego Swałtka. Od 1996 roku związany z macierzystym Wydziałem, gdzie obecnie Prowadzi II Pracownię Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz, realizując autorski program dydaktyczny. W latach 2016-2020 pełnił funkcję Kierownika Katedry Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz, a w 2020 roku objął funkcję Dziekana.
Równolegle w Bielskiej Wyższej Szkole im. Józefa Tyszkiewicza prowadzi dyplomującą Pracownię Projektowania Architektury Wnętrz.

Dydaktyk, praktyk, jego aktywność zawodowa obejmuje projektowanie wnętrz, grafiki użytkowej oraz mebli. Pod szyldem autorskiej pracowni B&B Design zrealizował kompleksowo ponad 250 projektów z zakresu wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej a także przestrzeni wystawienniczych. Laureat konkursów, zdobywca wielu międzynarodowych nagród i wyróżnień m.in. Good Design Award 2021, Big See 2022, Prize Designs for Modern Furniture+Lighting 2022, A’Design Award 2022, German Innovation Award 2022,  Iconic Awards Innovative Interiors 2022 czy Grand Prix du Design 2021 oraz 2022. Juror w konkursach studenckich, uczestnik kilkunastu wystaw o designie, promotor dyplomów magisterskich i licencjackich. Współtwórca i założyciel autorskiej marki Bozzetti, autor kilkunastu zastrzeżonych wzorów wdrożonych do produkcji.

Wiedza praktyczna nabywana w systematycznie prowadzonym twórczym akcie projektowym ze wszystkimi konsekwencjami płynącymi z obserwacji i czynnego uczestniczenia w procesie realizacji, wzbogacona o wnioski płynące z analizy własnych poczynań, jest odpowiednią drogą nabywania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia działań dydaktycznych w zakresie projektowania. Skala, zakres i różnorodność opracowywanych tematów, złożoność sytuacji i kontekstów projektowych napotykanych w działaniach własnych, buduje warsztat i paletę praktycznych doświadczeń odpowiedni do swobodnego przechodzenia w proces kreacji, a także przekazywania wiedzy i kształtowania twórczej osobowości Studentów.

Za podstawowe narzędzia pracy projektanta uważa ołówek i kartkę papieru.

dr hab. Barbara Widłak, prof. ASP

dr hab. Tomasz Daniec, prof. ASP

dr Mariusz Front

dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP

dr hab. Witold Stelmachniewicz, prof. ASP

prof. dr hab. Jan Tutaj

Urodzony w 1973 roku. W 1998 ukończył studia magisterskie na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, z którym pozostaje związany zawodowo: obecnie prowadzi Pracownię Rysunku II, posiada stanowisko profesora nadzwyczajnego i pełni funkcję dziekana.

Zajmuje się tworzeniem narracji w obrębie sztuk wizualnych. Najczęściej posługuje się tradycyjnymi technikami malarskimi i rysunkowymi, a ostatnio fotografią analogową. Kiedyś tworzył głównie przy pomocy mediów graficznych druku wklęsłego. Prace z jego dwóch akwatintowych serii „Peryferia” i „Nowy Porządek Świata” były wielokrotnie nagradzane podczas międzynarodowych imprez graficznych w Chinach (jako jak dotąd jedyny finalista dwukrotnie zdobył  Guanlan International Print Prize), na Tajwanie i w Polsce. Zwieńczeniem tej aktywności stało się Grand Prix w 8. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach (2012), które otrzymał za akwatinty „Sepsis”, „Bilderberg” i „Sztuczna mgła”. Od tego czasu, poza malarstwem i rysunkiem koncentruje się głównie na działaniach z pogranicza fotografii i grafiki cyfrowej. Jego aktywność coraz wyraźniej zmierza w stronę obrazowania eksponującego analogowe i archaiczne cechy wykorzystywanych mediów. Wystawia rzadko, z reguły w formie mniej lub bardziej rozbudowanych cykli. Brał udział w wystawach w Polsce, Chinach, na Tajwanie, w Japonii, Hiszpanii, we Włoszech, Francji, w Niemczech, Holandii, Finlandii, Danii, na Węgrzech, Ukrainie, w Bułgarii, Macedonii, Portugalii, Austrii, Rosji, Korei Pd, Indiach i USA.