Zaznacz stronę

Kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki – stacjonarne jednolite studia magisterskie

W ramach kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki funkcjonują dwie specjalności:

 • konserwacja i restauracja malarstwa
 • konserwacja i restauracja rzeźby 

Czas trwania studiów: 12 semestrów
Limit przyjęć wynosi: 20 osób (łącznie na obie specjalności): 14 osób – specjalność konserwacja i restauracja malarstwa, 6 osób – specjalność konserwacja i restauracja rzeźby

Przebieg egzaminu wstępnego

 • Etap I – Przegląd i ocena prac kandydatów wraz z rozmową (online) – kandydaci w czasie trwania rejestracji online 29 maja – 18 czerwca 2024 r. przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online – w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać prace własne w ilości ok 30 sztuk, na specjalność:
  – konserwacja i restauracja malarstwa: do 10 obrazów (w dowolnej technice malarskiej), do 10 rysunków oraz szkice
  – konserwacja i restauracja rzeźby: dokumentację fotograficzną do 10 rzeźb, do 10 rysunków oraz szkice.
 • Etap II – Egzamin praktyczny (stacjonarnie) – przebieg egzaminu w etapie II uzależniony jest od wybranej przez kandydata specjalności
 • Etap III – Egzamin teoretyczny (stacjonarnie) 

  Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku i specjalności określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej.

Ważne terminy

 • Rejestracja online: 29 maja – 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00
 • Przesyłanie dokumentów (wielkość plików pdf do 100 MB): w okresie trwania rejestracji online 29 maja – 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00
  (maturzyści 2024 po ogłoszeniu wyników matur, dosyłają świadectwa dojrzałości do dnia 11 lipca 2024 roku do godz. 12:00)

  Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu – czas rejestracji wraz z przesłaniem dokumentów oraz dodawaniem plików podlegających ocenie w Etapie I to ok 1,5 h. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 18 czerwca 2024 r. o godz. 12:00

Egzaminy

  • Etap I – 20, 21 czerwca 2024 r. (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu)
  • Etap II – 25, 26, 27 czerwca 2024 r. (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu)
  • Etap III – 2 lipca 2024 r.

  Dane teleadresowe

  Dziekanat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
  kierunek: konserwacja i restauracja dzieł sztuki
  stacjonarne, jednolite studia magisterskie
  ul. Lea 27-29
  30-052 Kraków
  pokój nr 101

  mgr inż. Elżbieta Kozera