Zaznacz stronę

Forma i zapisy

Szkolenie BHP dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2023/2024 odbywa się w formie zdalnej i jest udostępniane na platformie e-learningowej w terminie
od 3 do 14 października 2023 roku.

Aby uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych należy:

 • Zalogować się do systemu Akademus w celu potwierdzenia swojego konta studenckiego (dzięki, któremu uzyskujesz dostęp do platformy Office 365)
 • Zalogować się na platformę Office 365
 • Wybrać aplikację SharePoint
 • Wybrać grupę Studenci ASP/ „Szkolenie BHP studentów I roku”
 • Kliknąć w link do materiałów szkoleniowych
 • Zalogować się do platformy e- learningowej

Login do platformy Office 365 to adres e-mailowy w formacie: imie.nazwisko@stud.asp.krakow.pl (wyświetla się w kolorze czerwonym po zalogowaniu do systemu Akademus).

Hasło do platformy Office 365 jest takie samo jak do systemu Akademus.

W razie konieczności służba BHP zapewnia studentom indywidualne konsultacje w zakresie problematyki szkolenia.

 

Zaliczenie

Podstawą uzyskania zaliczenia szkolenia jest zapoznanie się z udostępnionymi materiałami oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z testu (minimum 14 na 20 możliwych).

  W przypadku negatywnego wyniku testu student jest zobligowany ponownie zapoznać się z materiałami i ponownie przystąpić do zaliczenia testu.

  W przypadku braku zaliczenia szkolenia w terminie student zobowiązany jest poinformować o tym fakcie służbę BHP i umówić się na konsultacje oraz uzyskać zaliczenie indywidualnie, nie później niż do dnia 21 października

  Szczegółowy program szkolenia BHP dostępny jest w Zarządzeniu Rektora nr 51 (pdf)

  Przepisanie zaliczenia

  Studentom, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów bądź na kolejnym poziomie kształcenia i w ramach dotychczasowego kształcenia w ASP uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHP, specjalista ds. BHP przypisuje na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia zaliczenie kursu w zakresie BHP w oparciu o kserokopię odpowiedniej strony z indeksu zawierającej potwierdzenie zaliczenia szkolenia BHP lub na podstawie zaliczenia odnotowanego w systemie Akademus. 

  Przypisanie następuje na wniosek studenta.