Zaznacz stronę

Studenci opuścili pracownie i sale wykładowe. Zakończyła się sesja egzaminacyjna, przeglądy oraz Wystawa Końcoworoczna. Zatem wakacje. Nie znaczy to, że Akademia Sztuk Pięknych pustoszeje. Dzisiaj rozpoczęliśmy działania w ramach projektu “Budowanie g/Głuchej świadomości kulturowej wokół Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”, który realizujemy dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzielonemu w ramach programu “Kultura dostępna”.

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do kultury osobom g/Głuchym oraz niedosłyszącym. Projekt przewiduje m.in. realizację profesjonalnego kursu artystycznego, prowadzonego przez artystów-dydaktyków w pracowniach Akademii. Ten etap, bardzo praktyczny, uzupełniony zostanie przez wykłady i spotkania wokół zagadnień związanych z kulturą i sztuką.

Nadrzędne dla naszego działania jest upodmiotowienie Głuchych. Twórców, ale także nieustających odbiorców kultury. Uważamy, że zanurzeni w Kulturze Głuchych, stanowiącej wielki fenomen, nie są osobami z niepełnosprawnościami – mogą być artystami profesjonalnymi, podnosząc swoje kompetencje kulturowe oraz być aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego.

Rozpoczęliśmy zajęciami z rysunku zorganizowanymi i przeprowadzonymi przez dr Magdalenę Kuleszę-Fedkowicz, współpracującej już wcześniej z g/Głuchymi. Zgodnie z sugestiami uczestników, co nas zaskoczyło ale i ucieszyło, tematem przewodnim zajęć była abstrakcja. Uczestnicy rozmawiali o jej rozumieniu, pokazane zostały przykłady z historii sztuki (malarstwo, rysunek i rzeźba) a także prowadzone były rozmowy o emocjach i o tym, że abstrakcyjne przedstawienia mogą być odpowiednie np. dla wyrażenia dziwnych odczuć, snów, emocji.

Uczestnikami zajęć są członkowie Polskiego Związku Głuchych Oddziału Małopolska, który jest partnerem naszego projektu.

Wkrótce będziemy informować o kolejnych działaniach projektowych. Jesteśmy przekonani, że spotkają się z dużym zainteresowaniem. Do zobaczenia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie!

Koordynatorami projektu są Anna Duczmalewska – Pełnomocniczka Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Janusz Kozioł – Kierownik Muzeum i Działu Promocji i Organizacji Wydarzeń.

Partnerami projektu są: Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Krakowie oraz Fundacja Kultury Bez Barier.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu Budowanie g/Głuchej świadomości kulturowej wokół Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt realizowany w ramach programu Kultura Dostępna 2024.