Platforma Badań Artystycznych Wydziału Malarstwa serdecznie zaprasza na wystawę "Myślo-kształty" z udziałem Jakuba Woynarowskiego, Mai Starakiewicz, Agnieszki Piksy, Mikołaja Tkacza, która odbędzie się w ramach Copernicus Festival 2021: Wyobraźnia.

Wystawa, nawiązująca swoim tytułem do książki „Thought-Forms” (1901) Annie Besant i Charlesa Webstera Leadbeatera, odnosi się do pojęcia wyobraźni, rozumianej jako zdolność wyrażania różnorodnych treści w postaci obrazów. Problem wizualizacji wiedzy stanie się tematem prezentowanych esejów graficznych, przyjmujących takie formy jak naukowy diagram (Maja Starakiewicz i Jakub Woynarowski), filozoficzny komiks (Mikołaj Tkacz), czy słownik „gatunków i chwytów technicznych” (Agnieszka Piksa).

Wystawa jest częścią interdyscyplinarnego festiwalu badającego relacje między nauką a innymi dziedzinami kultury: Copernicus Festival, którego tegoroczna edycja odbywa się w dniach 18-23 maja. Hasłem przewodnim bieżącej odsłony festiwalu jest "wyobraźnia".

Organizatorzy wystawy:

 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Centrum Kopernika
 • Fundacja Tygodnika Powszechnego
 • Platforma Badań Artystycznych Wydziału Malarstwa
 • Tygodnik Powszechny
 • Uniwersytet Jagielloński

Przy wsparciu:

 • Kraków PL
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne
 • Templeton Religion Trust

Wystawę zwiedzać można bezpłatnie w dniach od 17 do 23 maja w Cricotece (ul. Nadwiślańska 11, Kraków), na poziomie -1. W poniedziałek 17 maja odbędzie się otwarcie wystawy dla osób z listy zaproszonych gości.

Z inspiracji Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wraz z Politechniką Krakowską przystępuje do współpracy w ramach "Programu analizy studialnej i koncepcyjnej w procesie rewaloryzacji podwórek zabytkowych kamienic krakowskich". Celem projektu będzie wypracowanie koncepcji studenckich – nie tylko odwołujących się do różnych profili programowych poszczególnych uczelni, ale i uwzględniających odmienne spojrzenia na potencjał przestrzeni ogrodów śródblokowych w ramach utworzonych zespołów projektowych. Opracowane koncepcje rozwiązań przestrzennych będą stanowić kanwę dalszej dyskusji z mieszkańcami Krakowa i staną się ideowym wkładem w realizację założeń Nowego Europejskiego Bauhausu.

Z ramienia Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków merytoryczne wsparcie dla Projektu zadeklarował prof. Zbigniew Myczkowski, który wraz z prof. Januszem Bogdanowskim prowadził kompleksowe prace badawcze na ten temat. W ramach współpracy korzystać będziemy również z wiedzy i doświadczenia dyrektora Wydziału Zieleni Urzędu Miasta Krakowa Piotra Kempfa (członka SKOZK), który zetknął się z praktyczną realizacją rewitalizacji podwórek w Nowej Hucie. Koordynacji projektu z ramienia Komitetu podjęła się Lilianna Sonik.

W ramach projektu będziemy współpracować z prof. Agatą Zachariasz – kierującą Katedrą Architektury Krajobrazu i prof. Martą Anną Urbańską z Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej. Ze strony Akademii Sztuk Pięknych udział w Projekcie zadeklarował prof. Marek Błażucki – Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz oraz gospodarz czwartkowego spotkania prof. ASP Bartłomiej Struzik – Prorektor ASP ds. współpracy i równocześnie kierownik Katedry Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego.

Projekt stanowi kolejny krok w realizacji programu współpracy pomiędzy naszą Akademią i Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa zainicjowanej podczas spotkania JM Rektora prof. Andrzeja Bednarczyka z przewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa panem Borysławem Czarakcziewem.

 

Już 21 i 22 maja odbędzie się kolejna edycja jedynego w swoim rodzaju festiwalu studenckiego, celebrującego szeroko pojętą kulturę. Tym razem udział będą mogli wziąć nie tylko mieszkańcy Krakowa, ale także zainteresowani z całej Polski - w 2021 roku bowiem działalność Polikultury została przeniesiona do świata wirtualnego! W ciągu tych dwóch dni pełnych atrakcji chętni będą mogli uczestniczyć w aż trzech nieprzeciętnych wydarzeniach - koncercie, wystawie i projekcie kuratorskim. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie jest partnerem medialnym wydarzenia.

Polikultura to festiwal odbywający się co roku w Krakowie, realizujący misję artystyczną i społeczną, organizowany przez studentów pierwszego roku zarządzania kulturą i mediami z pomocą pracowników i doktorantów Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem tego wydarzenia jest rozpowszechnianie wiedzy o kulturze i sztuce, a także zachęcenie jak największej grupy osób do zainteresowania się tymi zagadnieniami. Różnorodność poruszanych treści oraz organizowanych eventów sprawia, że festiwal trafia do odbiorców o wszelakich zainteresowaniach.

Tematem tegorocznej 9. edycji festiwalu są "Więzi", które w obliczu wydarzeń minionego roku stały się dla wszystkich szczególnie ważne. To uniwersalne pojęcie może być interpretowane na wiele różnych sposobów, co sprawia, że każdy odnajdzie w nim inny, istotny dla siebie aspekt. Ta wszechstronność przejawia się także w wydarzeniach festiwalowych, które ukazują temat tytułowych więzi z rozmaitych perspektyw.

Zagadnienie to rozwijają trzy główne eventy. Pierwszym z nich jest koncert 21 maja o godzinie 19:00. Wydarzenie będzie streamowane na żywo na kanale YouTube Polikultury z lokalu Hevre w Krakowie. Wystąpi duet Linia Nocna, który tworzą Monika Mimi Wydrzyńska i Mikołaj Trybulec. Zadebiutowali w 2017 roku singlem „Znikam na chwilę”, a rok później premierę miał ich debiutancki album pod tym samym tytułem. Płyta była nominowana do Fryderyków 2019 w kategorii Album Roku – Elektronika. W listopadzie 2020 pojawił się ich drugi album „Szepty i dropy”.

Kolejną festiwalową atrakcją jest wystawa "Pnącza" organizowana we współpracy z Kolektywem. Ta formacja artystyczna korzystając z okazji do dzielenia się swoimi pasjami, przedstawia własną interpretację tytułowego pojęcia. Zgodnie z nią, każdy człowiek jest inny, a dotarcie do wnętrza duszy idealnie odwzorowuje metafora przedzierania się przez gęstą roślinność. Ludzie, tak samo jak pnącza, potrzebują podpory, aby móc się rozwijać. Jednocześnie wiotkość tych roślin ukazuje marność ich losu, a więc na pierwszy plan wysuwa się także motyw vanitas oznaczający przemijanie. Formacja Kolektyw działa jak jeden organizm, dzięki wzajemnemu wsparciu jego członkowie są w stanie realizować cele, które nie byłyby możliwe dla mniej złożonych struktur. Efekty ich współpracy będzie można obejrzeć 21 maja 2021 roku w ramach Polikultury.

Ostatnim wydarzeniem jest projekt kuratorski "Oczy mrużą się od słońca" wykonany przez studentów pod opieką Marty Kudelskiej, przy współpracy z wieloma wyjątkowymi artystami, który będzie dostępny od 22 maja. Będzie to wystawa eksperymentalna, która za swoją inspirację obrała praktyki konceptualne i sztukę land-artową. Umożliwi ona uczestnikom rozwinięcie kreatywnego myślenia i zmotywuje do tworzenia, a także uwrażliwi na dostrzeganie sztuki w otaczającej codzienności. Przy pomocy wskazówek uzyskanych od wielu znanych twórców, zainteresowani będą mieli możliwość wykreowania swoich własnych dzieł składających się z elementów rzeczywistości, które na co dzień pozostają niezauważone.

Polikultura to niepowtarzalny festiwal organizowany w pełni przez studentów, którzy przygotowują go cały rok. Efekty tej pracy będzie można zobaczyć już 21 i 22 maja 2021 roku. To wyjątkowe wydarzenie składać się będzie z trzech głównych eventów: koncertu, wystawy oraz projektu kuratorskiego i obejmie cały świat dzięki swojej wirtualnej formie.

Więcej o Polikulturze znajdziecie w mediach społecznościowych:
Facebook
Instagram
Youtube
TikTok
Podcast

Od środy 11 maja w Galerii ASP w Krakowie trwa wystawa prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej, która odbywa się w ramach ósmej edycji projektu "Przestrzeń dla sztuki".

Prof. Kotkowska-Rzepecka należy do pokolenia pedagogów, którzy realizując indywidualną ścieżkę twórczą, doceniali swoich profesorów i mistrzów. Sama też znalazła się w gronie kobiet – obok prof. Hanny Rudzkiej-Cybisowej i prof. Janiny Kraupe – wyróżnionych prowadzeniem samodzielnej pracowni. Najpierw była to autorska Pracownia Rysunku, później Mistrzowska Pracownia Malarstwa.

Istotnym celem projektu jest przedstawienie i udokumentowanie dorobku artysty, aby podkreślić i utrwalić jego pozycję, a poprzez możliwie wnikliwe omówienie jego twórczości ułatwić odbiorcom jej percepcję. Służyć temu ma również obszerny, liczący ponad 300 stron, katalog. Poza pełną ikonografią wystaw przedstawiony jest w nim szeroki kontekst osobisty, środowiskowy i kulturowy, w jakim rozwijała się twórczość artysty, wraz ze szczegółową dokumentacją całości dorobku. Zamierzeniem kuratorskim jest chronologiczne pokazanie kolejnych etapów i przemian w sztuce artysty. W przypadku Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej, której rozwój twórczy przebiegał w sposób bardzo konsekwentny i świadomy, chodzi zarówno o wykazanie logicznej spójności dokonywanych przez nią wyborów, widzianych w szerszym kontekście przemian w sztuce, jak i podkreślenie jej oryginalności, suwerenności i nowatorstwa. Szczególnie ciekawe wydają się wypowiedzi samej artystki, w tym jej – jak to nazywa – „autobiograficzne drogowskazy”, uzupełnione kalendarium najważniejszych faktów z życia i twórczości. Nie zabrakło również poświęconych artystce esejów, pisanych specjalnie dla tego wydawnictwa, oraz bogatego wyboru cytatów z wcześniejszych wypowiedzi, autorstwa wybitnych krytyków i ludzi sztuki.

To rzecz jasna niepełny obraz, prof. Kotkowska-Rzepecka jest bowiem nadal artystką w pełni aktywną, systematycznie wzbogacającą swój dorobek o nowe, zaskakujące realizacje malarskie.

Pomysłodawcą i opiekunem „Przestrzeni dla sztuki” jest prof. dr hab. Jerzy Hausner, związany przez lata z Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zarazem inicjator międzynarodowego Open Eyes Festival. Głównym organizatorem jest Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury, współpracujący z Agencją Artystyczną GAP i Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Projekt jest finansowany z budżetu Urzędu Miasta Krakowa i pod patronatem prezydenta prof. Jacka Majchrowskiego.

Kuratorką wszystkich wystaw jest od początku Joanna Gościej-Lewińska.

Projekt wystawienniczy "Przestrzeń dla sztuki" zakłada cykl wystaw, które poza krakowską ASP odbędą się także:

 • w Galerii Centrum Nowohuckie Centrum Kultury (al. Jana Pawła II 232) w piątek 14 maja 2021 r. o godz. 18.00
 • w holu Pawilonu Sportowo-Dydaktycznego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (ul. Rakowicka 27) w środę 21 maja 2021 r. o godz. 12.00

Projekt wystawienniczy „Przestrzeń dla sztuki” stał się ważnym wydarzeniem kulturalnym prezentującym dorobek twórczy wybitnych współczesnych osobistości artystycznych z kręgu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Chodzi przy tym o dotarcie do możliwie szerokiego kręgu odbiorców z różnych środowisk i o różnym poziomie przygotowania do kontaktu ze sztuką współczesną. Stąd m.in. wybór miejsc ekspozycyjnych – galerii ASP, przestrzeni Uniwersytetu Ekonomicznego i Nowohuckiego Centrum Kultury. Bohaterami dotychczasowych edycji „Przestrzeni” byli: Paulin Wojtyna, Janina Kraupe, Janusz Tarabuła, Stefan Gierowski, Leszek Misiak, Franciszek Bunsch i Ryszard Otręba. W ósmej odsłonie cyklu prezentujemy malarstwo prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej, wybitnej krakowskiej malarki, a zarazem nauczycielki kilku pokoleń absolwentów ASP w Krakowie, z których wielu osiągnęło wysoką pozycję artystyczną. Absolwentami Pracowni Rysunku są również obecni pracownicy Wydziału Malarstwa: prof. Grzegorz Sztwiertnia, dr hab. Rafał Borcz, prof. ASP, dr hab. Jakub Najbart, prof. ASP, dr hab. Wojciech Kubiak,  prof. ASP, dr hab. Witold Stelmachniewicz oraz dr Paweł Jach na Wydziale Rzeźby.

Wystawy będą czynne od 12 maja do 10 czerwca 2021 r.

Od 10 do 24 maja 2021 r. w Galerii ASP Bronowice trwa wystawa "Peregrinatio ad Loca Profana". Wernisaż odbędzie się 17 maja o godz. 19.00. W wystawie udział biorą: Monika Matys, Barbara Iwańczyk, Jędrzej Krzyszkowski. 

Tytuł "Peregrinatio ad Loca Profana", nawiązuje do wystawy Prodziekana Wydziału Malarstwa – Wojciecha Kopcia, którą oglądać można w Galerii ASP przy ul. Basztowej 18. Profana i Sancta pomimo przeciwstawnych znaczeń w tej sytuacji dopełniają się w ambiwalentnej koncepcji pokazu (oraz relacji obydwu pokazów). Dotykamy tematów, którym jednocześnie towarzyszą oba te pojęcia.

Prace Moniki Matys są odpowiedzią na teksty dotyczące motywu życia jako podróży. Porusza przy tym różne aspekty kultu religijnego, który wyznacza jego etapy i sens, łączy je ze sztuką - malarstwem, teatrem.

Pejzaż w pracach Barbary Iwańczyk pełni funkcję klucza o transcendentnym charakterze. Stara się odejść od tradycyjnego postrzegania krajobrazu na rzecz kompleksowego doświadczenia sensualnego czy nawet somatycznego.

Jędrzej Krzyszkowski w swoich pracach skupia się na zamianie biegunów postrzegania. Kluczową rolę w jego grafikach odgrywa zmiana skali - percepcji i znaczeń. Wobec ludzkiego ciała stosuje metodę „podrealizmu” - organiczne resztki, które ono zostawia przechodzą ze sfery profanum do przestrzeni sacrum.

Aranżacja wystawy - Wojciech Kopeć.

Wydarzenie na Facebooku.

Galeria ASP Bronowice (CH Bronowice, ul. Stawowa 61) jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 15.00-21.00 oraz w soboty i niedziele, w godz. 9.00-21.00.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.