We wtorek, 27 lipca uroczyście pożegnaliśmy prof. Stanisław Rodziński, byłego Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Pożegnanie w imieniu JM Rektora prof. Andrzeja Bednarczyka oraz całej społeczności ASP podczas uroczystości pogrzebowych w Kolegiacie św. Anny odczytał dr hab. Bartłomiej Struzik, prof. ASP, prorektor ds. współpracy. 

 

Żegnamy dzisiaj Człowieka, Osobowość Artystyczną o wyjątkowych przymiotach. Wyliczanie ich teraz, kiedy ponownie uświadamiamy sobie jak skromną Osobą był prof. Stanisław Rodziński, wydaje się niemal niestosowne. Wszyscy, którzy Go znaliśmy w Akademii Sztuk Pięknych pamiętamy, że sam Artysta nie był nigdy zainteresowany pielęgnowaniem swojej pomnikowości, chociaż jako jeden z naprawdę niewielu był ku temu predestynowany.

Zanim spotkały Go zaszczyty, odznaczenia, nagrody czy piastowanie funkcji Rektora naszej uczelni - co wiązało się z jego pasją do dydaktyki i upowszechniania sztuki - zaczynał jako nauczyciel w szkole. To co z obecnej perspektywy wydaje się szczególnie ważne, to fakt, że prof. Rodziński pozostał bezpretensjonalnym nauczycielem przez całe swoje życie. Do koleżeństwa i młodych adeptów sztuki odnosił się zawsze z szacunkiem i pełną ogłady delikatnością. Nie narzucał norm i swoich upodobań, a jednocześnie pozostawał w sposób jednoznaczny wyrazisty w tym co robił i jakie ideały pielęgnował. Ta swoista złożoność postawy czyniła go tak interesującym i pociągała ku niemu tych, których uczył lub z którymi blisko współpracował.

Takim był też Artystą. Emocje zaklęte w Jego obrazach, nawet tych, w których podejmował bardzo dramatyczne motywy zawsze artykułowane były w sposób powściągliwy, bez nachalnego patosu. Pisarstwo, zwłaszcza o sztuce, stało się drugą rozpoznawalną aktywnością prof. Stanisława Rodzińskiego. Zmysł analityczno-polemiczny, wnikliwość obserwacji i erudycja Jego tekstów w sposób nierozerwalny łączyły się z aktywnością malarza stanowiąc o oryginalności Jego wizerunku. Owe niezwykłe intuicje zawarte w tekstach, wyraziste obrazy, rysunki oraz wspomnienie Jego nienarzucającej się acz charyzmatycznej osobowości to wszystko jednocześnie uprzytamnia nam jakiego formatu osobistość dzisiaj żegnamy.

11 lat temu prof. Stanisław Rodziński odszedł na emeryturę, ale jego związki z uczelnią, zwłaszcza z Wydziałem Malarstwa gdzie przez wiele lat prowadził swoją pracownię nie uległy zatarciu. Dzisiaj żegnamy naszego Mentora, autorytet moralny i artystyczny, żegnamy naszego Przyjaciela... Pozostaje z nami Jego dzieło i pamięć o wybitnym Artyście i Człowieku Szlachetnym.

Dziękujemy za kondolencje i wyrazy pamięci o śp. Profesorze Rodzińskim, które spłynęły do Kancelarii Uczelni.

 

 

Zapraszamy do udziału w dodatkowej rekrutacji na studia.

System rekrutacji online rekrutacja.asp.krakow.pl będzie rejestrował kandydatów na:

stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunek:
- rzeźba

stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunki:
- architektura wnętrz – studia wspólne
- intermedia

niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek:
- architektura wnętrz

w terminie: 26 sierpnia 2021r. - 8 września 2021r. do godz. 23:45

Egzaminy wstępne będziemy przeprowadzać w przedziale czasowym od 13 do 22 września 2021r.

Ogłoszenie wyników: 23 września godz. 14:00

Więcej szczegółów tutaj.

17 lipca 2021 r. w wieku 81 lat zmarł prof. Stanisław Rodziński, Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w latach 1996-2002.

Z wielu ulubionych motywów w twórczości prof. Stanisława Rodzińskiego był często malowany pejzaż w półmroku, gdzie na horyzoncie widniał biały dom, jakby prześwit "tamtego świata", jakby ostateczny cel naszej ziemskiej wędrówki...

Żegnamy Profesora, Rektora i naszego Serdecznego Przyjaciela!

Prof. Rodziński był oddany Akademii, w latach 1996-2002 piastował najwyższy urząd ASP w Krakowie.

Profesor, Wychowawca wielu wybitnych artystów. Wielce ceniony Malarz i Autorytet.

W kontakcie ze studentami zawsze otwarty, życzliwy, z poczuciem humoru, tworzący warunki do rozwoju młodych talentów.

W swojej twórczości podejmował najważniejsze tematy dotyczące kwestii ostatecznych i wartości w życiu człowieka.

17 lipca stanął w obliczu Tego, do którego odwoływał się w swoim malarstwie.

Był dla nas starszym Kolegą i wspaniałą Opoką.

Zawsze pozostaniesz w naszych sercach i pamięci!

Dziękujemy!

Pogrzeb śp. prof. Stanisława Rodzińskiego odbędzie się 27 lipca br. (wtorek) w Krakowie.

Uroczystość pogrzebowa:

- o godz. 11.00 rozpocznie się Mszą w Kolegiacie św. Anny;

- o godz. 13.00 na Cmentarzu Rakowickim nastąpi uroczyste odprowadzenie trumny (od bramy głównej).

Stanisław Rodziński

Urodzony w Krakowie w roku 1940. Studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Dyplom w pracowni prof. Emila Krchy w roku 1963. Od roku 1963 samodzielna praca artystyczna i nauczycielska - praca w domu dziecka, szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, Liceum Plastycznym w Krakowie. W latach 1972-1980 docent PWSSP we Wrocławiu, od roku 1981 w krakowskiej ASP. W roku 1989 uzyskuje tytuł profesora, w 1992-profesora zwyczajnego. W latach 1993–1996 dziekan Wydziału Malarstwa, 1996–2002 rektor krakowskiej ASP, 1999– 2002 przewodniczący Konferencji Rektorów Szkół Artystycznych. W latach osiemdziesiątych wykładowca w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, od roku 1985 współpraca z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. W latach 1991-1992 członek Rady Kultury przy premierze RP. Doktor Honoris Causa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. W roku 1977 sygnatariusz deklaracji Towarzystwa Kursów Naukowych (tzw. latający uniwersytet), w latach 1981-1989 uczestnik Ruchu Kultury Niezależnej (prace organizacyjne, publikacje w prasie podziemnej). Od lat siedemdziesiątych do 1983 (tj. do likwidacji ZPAP przez władze stanu wojennego) praca społeczna Związku Polskich Artystów Plastyków. Przewodniczący Sekcji Malarstwa, wiceprezes Zarządu Okręgu Krakowskiego ZPAP, członek Zarządu Głównego Sekcji Malarstwa, w latach 1973-1983 naczelny redaktor Biuletynu Rady Artystycznej ZPAP. Od roku 1968 uprawia publicystykę i eseistykę w zakresie sztuki. Współpracownik "Tygodnika Powszechnego", "Znaku", "Więzi", "Gościa Niedzielnego", "Dekady Literackiej", publikacje m.in. w "Dzienniku Polskim", "Odrze", "Kulturze Paryskiej", "Ethosie" (KUL), "Życiu", "Rzeczpospolitej", "Sztuce Sakralnej", "Projekcie", "Życiu Duchowym", "Horyzontach Wychowania". Autor książek zawierających teksty o sztuce: 1999 - Sztuka na co dzień i od święta (Wyd. Biblos, Tarnów); 2001 - Obrazy czasu (Wyd. Gaudium, Lublin) – książka wyróżniona w roku 2002 jako krakowska książka miesiąca (luty); 2005 – Mój szkicownik (Wyd. Gaudium, Kraków-Lublin); 2007 – Dzieła - Czasy - Ludzie (Wyd. Salwator, Kraków); 2012 - Autoportret malarza (Wyd. Petrus, Kraków). W latach 1963-2019 udział w ponad stu wystawach indywidualnych, a ostatnio: w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Częstochowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Lublinie, Jaworznie, Łodzi, Olkuszu, Miechowie, Nowym Targu, Wiedniu, Rzymie, Londynie, Düsseldorfie, Stuttgarcie, Paryżu. Od roku 1963 udział w ponad dwustu wystawach malarstwa i rysunku, w wystawach sztuki polskiej za granicą, w wystawach związkowych, muzealnych i tematycznych.

Nagrody i wyróżnienia:
1977  Złoty medal TPSP w Krakowie
1978 – Złota Odznaka ZPAP
1981 – Nagroda Miasta Krakowa
1985  Nagroda Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
1985 – Stypendium Instytutu Kultury Chrześcijańskiej Jana Pawła II w Rzymie
1988  Nagroda Fundacji A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku
1993 – Nagroda Wojewody Krakowskiego za malarstwo, publicystykę i pracę pedagogiczną
1993 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1993 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
1994  Stypendium Fundacji Janineum we Wiedniu
1998 – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
2000  Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za twórczość malarską i eseistykę
2005  Srebrny Medal Zasłużony Kulturze "Gloria Artis"
2007  Nagroda im. Witolda Wojtkiewicza przyznawana przez Związek Polskich Artystów Plastyków – Okręg Krakowa
2007  Wyróżnienie TOTUS, Warszawa
2011  Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego przyznawana przez Związek Polskich Artystów Plastyków  Okręg Gdański
2013  Medal Papieskiej Rady ds. Kultury "Per Artem ad Deum"

Prace w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce i za granicą m.in.: w Muzeum Narodowym w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Muzeum Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, w Muzeach Archidiecezjalnych w Krakowie i Warszawie, w zbiorach Kurii Archidiecezjalnej w Krakowie, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, w Domu Pielgrzyma w Rzymie.

/Biogram z katalogu "Stanisław Rodziński, dobry duch", wydany przez Galerię HORTAR/

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom krakowska ASP otworzyła ArtStore. W sklepie internetowym można zakupić publikacje Wydawnictwa ASP, które rozwijają wrażliwość, zwracają uwagę na otoczenia i diagnozują zjawiska społeczne i polityczne. Dostępne są także albumy monograficzne, podręczniki, książki z zakresu komunikacji wizualnej i designu oraz publikacje na temat twórczość współczesnych artystów. Wyjątkowy projekt każdej pozycji wydawniczej zapewniają artyści związani z ASP: projektanci, graficy, malarze.

W dalszym etapie krakowska ASP chce rozwijać działalność ArtStore i rozszerzyć sprzedaż o dystrybucje prac artystów związanych z Uczelnią oraz możliwość zakupu gadżetów promocyjnych.

Sklep internetowy dostępny jest na: www.artstore.asp.krakow.pl

8 lipca 2021 roku w Galerii ASP w Krakowie mieliśmy zaszczyt otworzyć wystawę ProTO-typy, prezentującą twórcze eksperymenty współczesnych kanadyjskich artystek i artystów. Ekspozycja powstała w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie 2021.

Foto: Vira Kosina-Polańska

Pomysłodawcą projektu jest Derek Michael Besant. To on zaprosił czołowych kanadyjskich artystów do stworzenia prac specjalnie dla wystawy ProTO-typy Galerii ASP w Krakowie. Na krakowskim gruncie projekt objęli opieką kuratorską dr hab. Mateusz Otręba oraz Margarita Vladimirova.

Wernisaż zainaugurowała Prorektor ASP w Krakowie dr hab. Joanna Kubicz. Powitała publiczność oraz honorowych gości: panią Karolinę Janiak, przedstawicielkę Ambasady Kanady w Polsce, oraz panią dr Martę Raczek-Karcz, Prezes Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki.

Obecnie powstaje interaktywny katalog, w którym prócz dokumentacji wystawy i prac artystów znajdą się niezwykle interesujące teksty Dereka Michaela Besanta, Jacka Malca i Marty Raczek Karcz oraz krótkie twórcze wypowiedzi uczestników wystawy.

Foto: Vira Kosina-Polańska

Wystawa w Galerii ASP będzie dostępna do 24 sierpnia 2021 roku codziennie, prócz poniedziałków w godzinach 13.00-19.00. Zachęcamy do śledzenia aktualności w mediach społecznościowych Galerii ASP:

https://www.facebook.com/galeriaaspkrakow

https://www.instagram.com/gaspkrk/

■ Organizatorzy:

Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie

Galeria ASP w Krakowie

■ Artyści i artyści:

Jordan Baraniecki, Bonnie Baxter, Derek Michael Besant, Mark Bovey, Yael Brotman, Sean Caulfield, Briar Craig, John Dean, René Derouin, Karen Dugas, Walter Jule, Alexandra Haeseker, Libby Hague, Bernd Hildebrandt, Liz Ingram, Jo Ann Lanneville, Julie Oakes, Patricia Olynyk, Richard Sewell, Jewel Shaw, Tracy Templeton.

■ Kuratorzy:

Derek Michael Besant

Mateusz Otręba

Margarita Vladimirova

■ Wystawa otwarta

09.07–24.08.2021

Galeria ASP, ul. Basztowa 18

wtorek – niedziela, godz. 13:00–19:00

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.