Zaznacz stronę

Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie serdecznie zaprasza studentów do udziału w konkursie w ramach 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz.

8. Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz, którego hasłem przewodnim jest „Common Space”, odbędzie się kwietniu 2024 r. w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie oraz w nowej siedzibie wydziałów Architektury Wnętrz i Grafiki ASP w Krakowie przy ul. Syrokomli 21. Kuratorami są Joanna Łapińska i Łukasz Sarnat – projektanci i dydaktycy Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie – głównego organizatora wydarzenia. Biennale składa się z 4 części: Konkursu dla Studentów, Konkursu dla Profesjonalistów, wystawy Open Call na dzieło w przestrzeni i Międzynarodowej konferencji naukowej.

Przedmiotem 8. międzynarodowego konkursu studenckiego 2024 jest projekt (wnętrza) podwórza nowo otwartej przy ul. Syrokomli 21 siedziby Wydziałów Architektury Wnętrz i Grafiki ASP w Krakowie. 

Przestrzeń podwórza przy ul. Syrokomli 21 jest wspólna. Wspólna dla dwóch wydziałów ASP – Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz – dyscyplin, które panują nad przestrzenią 2d i 3d. Lewe skrzydło budynku przypisane zostało Wydziałowi Architektury Wnętrz, prawe Wydziałowi Grafiki.

Zadanie konkursowe polega na znalezieniu nowej, projektowej odpowiedzi na definicję przestrzeni, która jest wspólna, towarzysząca, otwierająca na nowe funkcje, które wspierać będą budowanie relacji między ludźmi w oparciu o sztukę – bycie jej twórcą i od-biorcą. Głównymi użytkownikami zaprojektowanej przestrzeni powinni być studenci i pracownicy tych wydziałów. 

W projekcie należy zapewnić bezpieczną komunikację między budynkami, dostęp do agregatu oraz uwzględnić drogę przeciwpożarową/ewakuacyjną.

spacescape | spacexperience | spacexperiment

Fotografia dziedzińca budynku przy ul. Syrokomli 21 w ujęciu z góry

Zadanie konkursowe stanowi:

  • wyzwanie polegające na ucieczce (spacescape) od standardowych definicji, szablonów i skrótów myślowych, schematów poznawczych, które przyjmujemy jako pewnik, bezrefleksyjnie podchodząc do projektowania;
  • próbę odkrycia niewydeptanej ścieżki (spacexperiment), znalezienia skrótu, skoku w przyszłość niezdefiniowaną przez sztuczną inteligencję, zdolną wygenerować jedynie sztuczne rozwiązania faktycznych problemów projektowych;
  • stworzenie projektu, polegającego na zbudowaniu na nowo bliskości, relacji między człowiekiem i człowiekiem, bez pośrednictwa wirtualnych protez. Przestrzeń tego dziedzińca chce być blisko ludzi, chce się dać doświadczać (spacexperience)

Czy przestrzeń składa się z powierzchni?

Przestrzeń wewnętrznego dziedzińca budynku przy ulicy Syrokomli to wnętrze, które zawiera w sobie niewidzialne punkty wiążące je w całość, od poziomu ziemi po czwartą kondygnację. To obszar, który styka się z innymi, znajdującymi się wewnątrz budynku przez 85 śluz – okien. Można określić przestrzeń poprzez powierzchnię jaką zajmuje: dziedziniec wewnętrzny to 698 m2, z czego na powierzchni 82 m2 wznosi się wolnostojący budynek – zwornik, jądro tej przestrzeni, czy może jej zator?

Czy przestrzeń zbudowana jest z brył?

Można opisać przestrzeń, posługując się bryłami, również tymi zbudowanymi z powietrza: obszar poddany opracowaniu ma 14 638 m3 objętości, a wykorzystanie tej materii może wymagać uruchomienia pracy wszystkich zmysłów.

Czy przestrzeń jest n-wymiarowa?

Czym różni się pusta przestrzeń od przestrzeni n-wymiarowej? Jeśli przestrzeń jest wielowymiarowa, a każdy jej punkt (materialny i niematerialny) charakteryzuje się kilkoma współrzędnymi, to zadaniem konkursowym staje się odkrycie tych współrzędnych [pozostających w sferze materialnej (fizykalne przejawy przestrzeni) i niematerialnej (procesy i relacje, które generuje każdorazowo odbiorca w kontakcie z przestrzenią)]. Przestrzeń jest projektowana na podstawie zebranych danych: wymiarów i parametrów (rzuty, przekroje, widoki)

Czy przestrzeń jest elastyczna?

Elastyczność przestrzeni polega na nieograniczonym zakresie pełnionych przez nią funkcji (mobilność budujących ją elementów, których zmienny układ umożliwia swobodę użytkowania). Zmienność wpływa na zmysłowe poznanie, doświadczanie, odczuwanie, interpretowanie, rozwijanie mechanizmów percepcyjnych odbiorcy przestrzeni.

Czy przestrzeń jest natężeniem i wędrówką światła, poziomem hałasu i obecnością ludzi?

Jej wartość jest tym większa, im więcej zmysłów potrzebnych jest do jej dogłębnego poznania. Posiada funkcję rozwijania ludzkiej duszy. Mierzenie powierzchni metrem przynosi zupełnie inne wymiary niż mierzenie jej krokami, kadrami (dokumentacją fotograficzną), szkicami, rozmowami z ludźmi, którzy pamiętają ją z innych czasów.

Obiekt przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie został wybudowany w latach 1913-1921 według projektu architekta Jana Zawiejskiego. W czasie I wojny światowej i tuż po niej pełnił rolę samoistnego przytułku dla ofiar. Dopiero kilka lat później został wykończony, stając się szkołą zawodową dla dziewcząt. Do 2012 roku budynek był siedzibą Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie. Trzy lata później stał się własnością Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Od roku akademickiego 2023/2024, po gruntownym remoncie i dostosowaniu do potrzeb nowych użytkowników, budynek stał się siedzibą Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. 

Jury 8. Międzynarodowego konkursu studenckiego:

prof. Andrzej Bednarczyk – JM Rektor ASP im. Jana Matejki w Krakowie
prof. Takeshi Sukegawa – architekt, China Academy of Art, Japonia/Chiny
prof. George Katodrytis – architekt, American University of Sharjah, ZEA
Leopold Ajami – filozof, Novel Philosophy Academy, Liban/ZEA
dr hab. Szymon Hanczar – architekt wnętrz, Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii, ASP Wrocław
Katarzyna Księżopolska – redaktorka naczelna Magazif
dr hab. Mateusz Wróblewski prof. UAP – architekt wnętrz, Wydział Architektury i Wzornictwa, UAP Poznań
prof. Tomasz Daniec – artysta grafik, Dziekan Wydziału Grafiki ASP im. Jana Matejki Kraków
prof. Marek Błażucki – architekt wnętrz, Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz ASP Kraków

Zgłoszenie do udziału w konkursie należy składać na adres: student-iidb@asp.krakow.pl 

CZAS TRWANIA KONKURSU: 30.11.2023–12.04.2024
REJESTRACJA: do 22.03.2024
DOSTARCZENIE PRAC KONKURSOWYCH: do 27.03.2024 do godz.12.00

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia (do pobrania) (pdf)

www.iidb.pl

https://www.instagram.com/i_i_d_b/ 

https://www.facebook.com/iidbkrakow 

projekt graficzny: prof. Barbara Widłak / opracowanie merytoryczne założeń konkursowych: dr Patrycja Ochman-Tarka /  zdjęcia: prof. Marek Błażucki