Zaznacz stronę

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie otwiera nowy nabór na całoroczny kurs artystyczny MŁODA AKADEMIA dla dzieci i młodzieży. Zajęcia w ramach projektu Kulturystyka ASP odbywają się co dwa tygodnie w sobotę i są adresowane do dwóch grup wiekowych: 7-11 oraz 12-16 lat. Po sukcesie zeszłorocznej edycji Młoda Akademia przedstawia kompleksową ofertę, zakładającą szeroki rozwój artystyczny uczestników i uczestniczek.

MŁODA AKADEMIA to więcej niż zwykłe warsztaty plastyczne – to konsekwentny, wypracowany przez doświadczonych akademickich wykładowców i dydaktyków autorski program, zakładający kompleksowy proces twórczego kształcenia. Chcemy dzieci i młodzież wprowadzić w świat kultury i sztuki – rozwinąć nie tylko podstawowe techniki artystyczne, ale także nauczyć ich kreatywnego myślenia oraz szerokiego spojrzenia na sztukę. Spotkania dla młodzieży to jednocześnie konsekwentny proces dydaktyczny, który pozwoli młodym artystom zetknąć się z technikami, narzędziami i wartościami, niezbędnymi dla rozwoju ich przyszłej artystycznej działalności.

W ramach kursu MŁODA AKADEMIA zapewniamy:

– 13 zajęć 3-godzinnych lub 4-godzinnych (w zależności od wyboru kursu) z doświadczoną kadrą akademicką
– wysoki poziom artystyczny i dydaktyczny
– rozwój umiejętności artystycznych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych
– wszystkie materiały niezbędne dla przeprowadzenia warsztatów
– kontakt młodych twórców z kadrą, przestrzenią i zasobami Akademii Sztuk Pięknych oraz merytoryczną opiekę kierunku Edukacja Artystyczna
– kompleksowy proces dydaktyczny
– możliwość kontynuowania zajęć i rozwoju dalszych umiejętności
– wystawę wieńczącą całoroczny kurs

Więcej informacji o zeszłorocznym kursie i wystawie znajdziecie na: https://galeria.asp.krakow.pl/MLODA-AKADEMIA-wystawa


ZAJĘCIA DLA DZIECI W WIEKU 7-11 LAT

Zajęcia dla dzieci 7-11 lat prowadzone są w ramach dwóch kursów tematycznych: pierwszy dotyczy czasów od prehistorii do średniowiecza (na wzór ubiegłorocznego kursu), drugi stanowi jego kontynuację – od średniowiecza do renesansu. Kursy są od siebie niezależne; aby zapisać się na drugi kurs, nie trzeba uczestniczyć w pierwszym. Istnieje możliwość uczestniczenia we wszystkich zajęciach – zapisu na oba kursy.

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat dotyczyć będą kolejnych epok i zagadnień inspirowanych i związanych z historią sztuki. Uczestnicy i uczestniczki poznają podstawowe pojęcia, idee oraz tendencje, a także związek następujących po sobie zmian w historii i kulturze. Będziemy je przybliżać poprzez twórcze i kreatywne działania artystyczne. Każde zajęcia poświęcone zostaną innym wątkom wybranej epoki i będą polegały na ćwiczeniu i rozwoju konkretnych technik artystycznych. Wszystkie spotkania rozpoczynamy od rozmowy – wprowadzenia w daną problematykę, w której przybliżamy elementy sztuki danej epoki, ale także historyczne i społeczne konteksty, chcąc pokazać najmłodszym, jak silnie one rezonują we współczesnym świecie.

Dużą wartością kursu jest równoczesny rozwój umiejętności warsztatowych – manualnych, jak i tych kreatywnych – intelektualnych. Naszym celem jest nie tylko zainteresować, pobudzić i dostarczyć rozrywki, ale także nauczyć szerszego spojrzenia na sztukę i pokazać jej znaczenie w codziennym życiu. Wierzymy, że poprzez działania artystyczne najmłodsi uczestnicy zyskają wiedzę i umiejętności, które przydadzą im się w rozwoju artystycznym, ale także w dalszej edukacji, a nawet szerzej – życiu.

Autorka zajęć i prowadząca: dr Izabela Biela.

Izabela Biela – w 1999 r. obroniła dyplom w Instytucie Sztuki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (specjalizacja malarstwo). W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. W 2012 r. uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego, a w 2022 r. doktora Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP. Pracuje na Wydziale Malarstwa jako asystentka w Pracowni Progresywnej Dydaktyki Sztuki. Prowadzi zajęcia plastyczne w Młodzieżowym Domu Kultury im. A. Bursy w Krakowie. Bierze udział w licznych projektach ogólnopolskich i międzynarodowych ze swoimi wychowankami, zdobywając dziesiątki nagród w konkursach plastycznych. Organizuje wystawy krajowe i zagraniczne. Jest matką dwójki dzieci.

Zajęcia prowadzone przez dr Bielę odbywają się w co drugą sobotę w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (pl. Matejki 13) w godz. 11.00-14.00.
Liczba osób w grupie: 15. Terminy i płatności – poniżej.
Szczegółowy program kursu – opis wszystkich zajęć na stronie Galerii ASP.

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 12-16 LAT

W tym roku oferujemy dwa rodzaje zajęć dla młodzieży. Pierwsze z nich, pod opieką prof. Adama Brinckena, to zajęcia praktyczne połączone z merytorycznym wykładem i konwersatorium. Będzie to praca nad rozwojem warsztatu rysunkowego i malarskiego, ale także nad poszukiwaniem własnych inspiracji, rozwoju patrzenia i widzenia oraz budowania indywidualnej wrażliwości artystycznej. Drugie z zajęć, prowadzone przez prof. ASP Edytę Sobieraj, będą pogłębionym kursem malarskim i rysunkowym, podczas którego będziemy ćwiczyć różnorodne techniki artystyczne, od szkicu i rysunkowego studium przedmiotu, po pracę z modelką i malarstwo sztalugowe na płótnach.

Warsztaty są przeznaczone zarówno dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę ze sztuką, jak i tych, którzy chcą doskonalić swój warsztat artystyczny. Uczestnicy i uczestniczki kursów będą także zachęcani do własnej aktywności plastycznej poza warsztatami, a ich efekty będzie można omówić podczas zajęć i konsultacji, na wzór metody dydaktycznej stosowanej w pracowniach ASP w Krakowie. Istnieje możliwość uczestniczenia w obu – komplementarnych wobec siebie – kursach.

Warsztaty prof. Adama Brinckena będą składać się z czterech rodzajów zajęć. Pierwsze są praktycznym doświadczaniem poprzez szybkie szkice malarskie i rysunkowe. Ćwiczenia z użyciem szkicowników będą odkryciem warsztatu malarza: intuicyjności i odwagi pierwszych artystycznych decyzji, poszerzenia umiejętności patrzenia i widzenia oraz budowania sensu postrzeganego zjawiska. Wspólną cechą drugiego rodzaju zajęć jest nauka wyrażania i wypowiedzi artystycznej. Uczestnicy będą rozwijać świadomość koloru oraz tworzenia układów kompozycyjnych. W kolejnym module będziemy rozwijać wnikliwość patrzenia w oparciu o martwą naturę – będziemy oglądać kształty, kolory, materie i relacje pomiędzy nimi, aby zbudować refleksję nad tym i sens tego, co dostrzegamy. Ostatnim, czwartym, rodzajem zajęć będzie budowanie własnego artystycznego warsztatu: poszukiwane indywidualnych inspiracji i źródeł ekspresji, próba znalezienia i odzwierciedlenia emocji, sensów i adekwatnych do nich narzędzi we własnej działalności artystycznej.

Adam Brincken – malarz, uprawiający także witraż i polichromię w przestrzeniach sakralnych, rysownik, okazjonalnie scenograf, kurator i aranżer wielu wystaw problemowych i monograficznych. W 1975 roku ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł profesora w 1997 roku. Prowadził w krakowskiej ASP autorską Pracownię Malarstwa, będąc jednocześnie Kierownikiem Katedry i Kierunku Edukacja Artystyczna. Wykładał także w ramach Studium Pedagogicznego i Podyplomowych Studiów w zakresie edukacji plastycznej. W swoim dorobku ma udział  w ponad 100 wystawach zbiorowych i około 40 prezentacji indywidualnych w wielu krajach Europy i Ameryki.

Zajęcia prowadzone przez prof. Brinckena odbywają się w co drugą sobotę (od 7 października) w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (pl. Matejki 13) w godz. 11.00-15.00.
Liczba osób w grupie: 15. Terminy i płatności – poniżej.
Szczegółowy program kursu – opis wszystkich zajęć na stronie Galerii ASP.

Zajęcia prowadzone przez prof. Edytę Sobieraj to konsekwentna praca nad rozwojem twórczych umiejętności i technik artystycznych. Zaczniemy od szkicowania, a następnie przystąpimy do działań nad kolejnymi etapami tworzenia prac artystycznych. Uczestnicy i uczestniczki będą pracować m.in. nad kompozycją, budowaniem proporcji, relacji pomiędzy przedmiotami, ich materią i strukturą. Będziemy zajmować się technikami rysunkowymi i malarskimi (malarstwo sztalugowe) w oparciu o martwą naturę, wyobraźnię, ale także poprzez pracę z modelką. Same realizacje młodych artystów powstawać będą z użyciem zróżnicowanych technik (węgiel, ołówek, tusz, pastele, sepia, akwarela, akryl i inne). Zajęcia koncentrują się na szerokim rozwoju warsztatu artystycznego i świadomości twórczej, a jednocześnie stanowią konsekwentną pracę nad nauką warsztatu praktycznego.
Warsztaty są prowadzone z  uwzględnieniem indywidualnych zdolności, poziomu i doświadczenia uczestników. Dużą wagę przykładamy do swobodnej atmosfery oraz twórczego i indywidualnego podejścia do sztuki.

Edyta Sobieraj – W latach 1990-1995 studiowała na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. W 1995 otrzymała dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Jana Szancenbacha. W 1998 stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Jest profesorem ASP na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Uprawia malarstwo olejne, akwarelę, litografię, wykorzystuje technikę collage’u.

Zajęcia prowadzone przez prof. Sobieraj odbywają się w co drugą sobotę w Pracowni Olgi Boznańskiej – Biurze Karier ASP (ul. Piłsudskiego 21) w godz. 11.00 – 14.00.
Liczba osób w grupie: 15. Terminy i płatności – poniżej.
Szczegółowy program kursu – opis wszystkich zajęć na stronie Galerii ASP.


TERMINY
Terminy zajęć z dr Izabelą Bielą (grupa wiekowa 7-11 lat):
Zajęcia prowadzone przez dr Bielę odbywają się w co drugą sobotę w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (pl. Matejki 13).

Grupa A: od prehistorii do średniowiecza:
2023: 7.10, 22.10, 4.11, 25.11, 9.12 (5 zajęć)
2024: 13.01, 27.01, 2.03, 16.03, 6.04, 20.04, 11.05, 25.05 (8 zajęć)

GRUPA B: od średniowiecza do renesansu:
2023: 14.10, 29.10, 18.11, 2.12, 16.12 (5 zajęć)
2024: 20.01, 3.02, 9.03, 23.03, 13.04, 27.04, 18.05, 01.06 (8 zajęć)
Zajęcia w godz. 11.00-14.00 (3 godziny).

Terminy zajęć z prof. Adamem Brinckenem (GRUPA C):
Zajęcia prowadzone przez prof. Brinckena odbywają się w co drugą sobotę w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (pl. Matejki 13).
2023: 7.10, 22.10, 4.11, 25.11, 9.12 (5 zajęć)
2024: 13.01, 27.01, 2.03, 16.03, 6.04, 20.04, 11.05, 25.05 (8 zajęć)
Zajęcia w godz. 11.00-15.00 (4 godziny).

Terminy zajęć z prof. Edytą Sobieraj (GRUPA D):
Zajęcia prowadzone przez prof. Sobieraj odbywają się w co drugą sobotę w Pracowni Olgi Boznańskiej – Biurze Karier ASP (ul. Piłsudskiego 21).
2023: 14.10, 29.10, 18.11, 2.12, 16.12 (5 zajęć)
2024: 20.01, 3.02, 9.03, 23.03, 13.04, 27.04, 18.05, 01.06 (8 zajęć)
Zajęcia w godz. 11.00-15.00 (4 godziny).

ZAPISY
Zapisów należy dokonać za pośrednictwem formularza: http://bitly.pl/IXpvh

Zapisy obowiązują do momentu wyczerpania miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia. Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc samo wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza nie oznacza przyjęcia na warsztaty. O dokonaniu rezerwacji miejsca i szczegółach płatności poinformujemy mailowo, a ostateczny zapis na zajęcia odbędzie się po dokonaniu płatności.
Udział w kursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu dostępnego na https://galeria.asp.krakow.pl/

PŁATNOŚCI
Dla grupy wiekowej 7-11 lat:
1560 zł za całoroczny kurs (40 zł/h x 3h x 13 zajęć)
Możliwość płatności w 4 ratach po 390 zł
lub
1404 zł za całoroczny kurs ze zniżka 10%, która przysługuje:
– za zapłatę za cały kurs z góry
– za zapisanie drugiego dziecka (wówczas oba kursy objęte są zniżką 10%)
– za zapisanie jednego dziecka na dwa kursy (wówczas oba kursy objęte są zniżką 10%)
Zniżki się nie łączą.

Dla grupy wiekowej 12-16 lat:
2080 zł za całoroczny kurs (40 zł/h x 4h x 13 zajęć)
Możliwość płatności w 4 ratach po 520 zł
lub
1872 zł za całoroczny kurs ze zniżka 10%, która przysługuję:
– za zapłatę za cały kurs z góry
– za zapisanie drugiego dziecka (wówczas oba kursy objęte są zniżką 10%)
– za zapisanie jednego dziecka na dwa kursy (wówczas oba kursy objęte są zniżką 10%)
Zniżki się nie łączą.

Terminy płatności:
I rata: 3 dni robocze od otrzymania potwierdzenia rezerwacji miejsca
II rata: 15.11.2023
III rata: 15.02.2023
IV rata: 15.04.2023