Zaznacz stronę

Już jest! “Rocznik Kultury Polskiej 2023” czeka na pobranie. Głównym zagadnieniem, wokół którego osnuto treść Rocznika jest praca w kulturze. W publikacji, opatrzonej wstępem Dyrektora Narodowego Centrum Kultury, znajdują się artykuły charakteryzujące szeroko rozumianą pracę w sektorze kultury. Zebrane teksty, przygotowane przez pracowników kilkunastu instytucji, poświęcone są przede wszystkim pracownikom sektora kultury, rozwojowi i podnoszeniu kompetencji oraz statystyce zatrudnienia w instytucjach kultury. My szczególnie zachęcamy do przeczytania opracowania Badanie losów absolwentów uczelni artystycznych na przykładzie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Przypomnijmy. W latach 2016-2018 Akademickie Biuro Karier koordynowało Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych (OBLZA). Rozpoczęto wtedy projekt badania losów absolwentów i absolwentek naszej uczelni, którego koordynatorem projektu była Barbara Siorek. Środki na to działanie pochodziły z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rezultaty badań dostępne są w internecie (link do badań OBLZA).

Monitoring losów absolwentów ASP w Krakowie, którego cząstkowe, wybrane wyniki przedstawione zostały w artykule zamieszczonym w “Roczniku”, został przeprowadzony w 2022 r. i obejmował roczniki 2017, 2019 oraz 2021. Projekt w ramach uczelni koordynuje i badanie przeprowadza Joanna Groszek. Autorką opracowania jest zaś doświadczona badaczka, Paulina Hojda, koordynatorka Zespołu ds. Realizacji Badań w Centrum Wsparcia Dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem monitoringu było “zebranie najważniejszych informacji na temat sytuacji zawodowo-artystycznej osób, które ukończyły studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, poznanie opinii absolwentów na temat programu kształcenia, a także propozycji jego zmian z perspektywy osób, które ukończyły uczelnię artystyczną i funkcjonują na rynku pracy/rynku sztuki”. Ważnym aspektem projektu jest uzupełnienie ankiety badawczej o zagadnienia związane z pandemią COVID-19.

Dla władz uczelni badanie losów absolwentów to cenne narzędzie, które pełni funkcję swoistej ewaluacji procesu kształcenia jednostki. O użyteczności oraz wiarygodności danych zawartych w raporcie może świadczyć bardzo wysoki odsetek zwrotu ankiet internetowych (ok. 50%). Dzieje się tak m.in. dzięki bardzo dobremu, przetestowanemu już sposobowi realizacji badania, którego istotną częścią jest telefonowanie do absolwentów z prośbą o wypełnienie ankiety. Za kontakt telefoniczny z absolwentami odpowiada Barbara Siorek, coach i doradca zawodowy w Biurze Karier ASP.

Zachęcamy do pobrania i lektury “Rocznika Kultury Polskiej 2023” (link do strony, skąd można pobrać publikację w formacie pdf)